Hello English
Hello English
Hello English
11 WhatsApp Father's day messages
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
11 Father's day wishes: 
11 बुवा मुख हेर्ने दिन को सन्देस: 

1. Even if searched the world for years, wouldn't find someone who is as caring, as thoughtful and as hardworking as you. love you. Happy Father's Day Dad! 
1. 
मैले वर्सौ दुनियाँ खोजे पनि, तपाईं जस्तो पारिश्रमि, बुझ्पूर्व र माया गर्ने व्यक्ती पाउन्दिन. म तपाईंलाई साह्रै माया गर्छु. बुवा मुख हेर्ने दिन को मिठो शुभकामना बुवा 

2. You are my hero and my biggest strength! For me, every day is father's day! 
2. तपाईं मेरो नायक हुनुहुन्छ र सब भन्दा ठुलो शक्ती! मेरो लागि हरेक दिन बुवा मुख हेर्ने दिन हो! 

3. Thank you for being there every day, and showering me with the love and guidance that need. 
3. हरेक दिन मेरो लागि हुन का लागि धन्यवाद, र निरन्तर प्रेम र मार्गदर्शनको लागि धन्यवाद. 

4. Happy Father's day to the man who always treats me like princess! 
4. मलाई राजाकुमारी जस्तै राख्ने व्यक्ती लाई बुवा मुख हेर्ने दिन को मिठो शुभकामना बुवा! 

5. The greatest gift ever had 
came from God; call him Dad! 
5. भगवान ले दिनु भएको सब भन्दा ठुलो उपहार हो बुवा! 

6. Happy Father's Day to my first super hero. You're the best, dad! 
6. बुवा मुख हेर्ने दिन को मिठो शुभकामना मेरो पहिलो महानआयक लाई. तपाईं सर्वश्रेस्थ हुनुहुन्छ बुवा! 

7. As dad, as father in law, as grandpa — you're the best, and we feel so lucky to have you! 
7. बुवा भएर, ससुरा भएर, हजुरबुवा भएर तपाईं सबैमा सर्वश्रेश्थ हुन, र तपाईं जीवन मा भएर म भाग्यमानी छु! 

8. You'll always have special place in my heart, dad. No matter where go, your guiding hand will always be there on my shoulders. Happy Father's Day! 
8. म जहाँ गए पनि तपाईं मेरो मुटुमा सधैं भरी हुनुहुन्छ बुवा, र तपाईंको मार्ग्दर्शन म सित सदैव हुनेछ. 

9. You're the one always look up to. Thank you for being there when the world wasn't! love you, dad. 
तपाईं लाई मेरो नमन छ. दुनियाँले मलाई छोडे को बेला मेरो लागि सधैं हुनु का लागि धन्यवाद. म तपाईंलाई धेरै माया गर्छु बुवा. 

10. You've given me the greatest gift by always being by my side. You are my idol, dad. Happy father's day. 
10. म सित सदैव हुनु मा तपाईंको मेरो लागि सब भन्दा ठुलो उपहार हो. तपाईं मेर नायक हुन. बुवा मुख हेर्ने दिन को मिठो शुभकामना बुवा 

11. father is someone you look up to no matter how tall you grow! 
Happy Father's day, dad! 
11. जती लामो भए पनि बुवा लाई सदैव माथि आँखाले हेर्ने गरिन्छ. बुवा मुख हेर्ने दिन को मिठो शुभकामना बुवा 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning