Hello English
Hello English
Hello English
11 ways to say 'I agree'
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
11 Ways to say 'I agree': 
'म सहमत छु' भन्ने ११ उपाय: 

1. You took the words right out of my mouth. 
(तिमिले मेरो मुख कै शब्द भनेछौ) 
E. g. You took the words out of my mouth when you said the chocolate shake was too sweet! 
(तिमिले चोकोलेट रस राम्रो छ भानुमा मेरो मुख कै शब्द भनेछौ) 

2. couldn't have said it any better. 
(मैले अझै राम्ररी भन्न सक्दैनथे) 
E. g. 
Dev: Ram, you are prolific writer! 
Ali: couldn't have said it any better. 
(देव: राम, तिमी फलदायी लेखक छौ! 
अली: मैले अझै राम्ररी भन्न सक्दैनथे) 

3. could not agree with you more. 
(म तिमी सित अरु सहमत हुन सक्दैनथे) 
E. g. 
Dev: This dish tastes delicious! 
Ali: couldn't agree with you more! 
(देव: पकवान साह्रै मीठो छ 
अली: म तिमी सित अरु सहमत हुन सक्दैनथे) 

4. Our thoughts are parallel. 
(हाम्रा विचार समान छन) 
E. g. 
Dev: want to go for vacation on an island. 
Ali: Our thoughts are parallel. 
(देव: म विदामा टापु जान चाहन्छु 
अली: हाम्रा विचार समान छन) 

5. You can say that again. 
(तिमी फेरी पनि भन्न सक्छौ) 
E. g. 
Dev: Rita, that black dress looked really pretty on you! 
Ali: You can say that again. 
(देव: रिता, त्यो कालो वस्त्र तिमी माथि साह्रै सुहायो! 
अली: तिमी फेरी पनि भन्न सक्छौ) 

6. agree with you. 
(म तिमी सित सहमत छु) 
E. g. 
Dev: don't think we should go in the afternoon for games. It is too hot. 
Ali: agree with you. 
(देव: मेरो विचारमा हामी बेलुकी खेल खेल्न जानुहुन्दैन, साह्रै गर्मी छ 
अली: म तिमी सित सहमत छु) 

7. concur. 
(म एक्मत छु) 
E. g. 
Dev: think we need more time for this presentation. 
Ali: concur. 
(देव: हामीलाई प्रदर्शनको लागि समय पर्दैन 
अली: म एक्मत छु) 

8. You got that right. 
(तिमीले सही बुझ्यौ) 
E. g. 
Dev: Doesn't this cake taste more of coffee? 
Ali: You got that right. 
(देव: त्यो केक कफि जस्तै स्वाद छैन र? 
अली: तिमीले सही बुझ्यौ) 

9. am of the same opinion 
(मेरो त्यही राय छ) 
E. g. 
Dev: We should book the tickets for tomorrow's show. 
Ali: am of the same opinion. 
(देव: हामी भोली को लागि अग्रिम भुक्तानी गरिदिनुपर्छ 
अली: मेरो त्यही राय छ) 

10. see eye to eye with you. 
(म तिम्रो आँखा सित आँखा हेर्छु) 
E. g. 
Dev: have visited some really passionate photographers. It would be good idea to hire one of them for the shoot. 
Ali: see eye to eye with you. 
(देव: मैले धेरै तिब्र फोटो खिच्ने ब्यक्तीहरु लाई भेटेको छु. हामी तिनी मध्ये मै एउटाको चयन गर्न सक्छौ 
अली: म तिम्रो आँखा सित आँखा हेर्छु) 

11. We're on the same wavelength 
(हामी एउटै धारा मा छौ) 
E. g. 
Dev: We should go to see this basketball match. 
Ali: We're on the same wavelength 
(देव: हामी पनि बल हेर्ने जान सक्छौ 
अली: हामी एउटै धारा मा छौ) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning