Hello English
Hello English
Hello English
'मलाई थाहा छैन' भन्ने 11 भिन्न तरिका
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Other ways to say 'I don't know': 
('मलाई थाहा छैन' भन्ने भिन्न तरिका:) 

1. have no idea. (म सित कुनै विचार छैन) 
E. g. have no idea how the cat entered my room. 
(बिरालो कोता मा कसरी छिर्यो भनेर म सित कुनै विचार छैन) 

2. have no clue. (मलाई कुनै संकेत छैन) 
E. g. think we should hire taxi, have no clue about the route. 
(मेरो विचारमा हामीले ट्याक्सी लिनु ठीक्क हुन्छ, मलाई बाटोको कुनै संकेत छैन) 

3. Beats me. (सोचेर हार मन्नु) 
E. g. It beats me how they finished before us. 
(उनिहरुले कसरी हामी भन्दा छिटो सक्याएको होला भन्ने सोचमा मैले हार माने) 

4. I'm unsure. 
(म अनिस्चित छु) 
E. g. will let you know once finalize the plan, I'm unsure about my holidays. 
(म सबै तुङो भए पछी तिमीलाई खबर गर्छु, मेरो बिदा अहिले सम्म निस्चित छैन) 

5. That's good question. 
(यो राम्रो प्रश्न छ) 
E. g. Ajay: How did she get here? She doesn't even know where stay. 
Ram: That's good question. 
(अजय: उनी त्यता कसरी पुगिन, उनी लाई थाहा पनि छैन म कता बस्छु 
राम: त्यो राम्रो प्रश्न छ) 

6. haven't the faintest idea. 
(मलाई अलिकती पनि अन्दाजा छैन) 
E. g. didn't have the faintest idea where was or which way was going – simply knew had to get away. 
(म कुन बाटो हिँडि राखेछु भन्ने मलाई अलिकती पनि अन्दाजा छैन) 

7. Who knows? 
(कसलाई थाहा छ) 
E. g. Who knows where will end up going! 
(कसलाई थाहा छ कि कता हुनेछु) 

8. Your guess is as good as mine. 
(तिम्रो अन्दाजा म जस्तै को छ) 
E. g. Don't ask me about the directions, your guess is as good as mine. 
(मलाई बाटो बारे नसोध, तिम्रो अन्दाजा म जस्तै को छ) 

9. I'm clueless 
(मलाई कुनै संकेत छैन) 
E. g. I'm clueless about course. 
(यस धारा बारे मलाई कुनै संकेत छैन) 

10. How would know? 
(मलाई के थाहा) 
E. g. You didn't tell me about your plans, how would know you were here on the weekend? 
(तिमिले मलाई आफ्नो योजना बारे भनेको थिएन भने, मलाई के थाहा तिमी यतै छौ) 

11. It's anyone's guess 
(यो कसै को पनि अनुमान हुनसक्छ) 
E. g. It's anyone's guess what his next book will be about. 
(उहाँ को अर्को किताब के छ यो कसै को पनि अनुमान हुनसक्छ) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning