Hello English
Hello English
Hello English
पसलहरू को 7 प्रकार
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
पसलहरू को प्रकार 

1. Greengrocer's(फलफुल बिक्रेता) 

greengrocer's sells fruit and vegetables. Sometimes they sell few other things like eggs and milk. 
(एक फलफुल बिक्रेता फल र तरकारी बेच्छ. कहिलेकाहीं तिनीहरूले अन्डा र दूध जस्तै केही अन्य कुराहरू बेच्छन) 

2. Butcher's(कसाई गरेको) 

butcher's sells meat. Nowadays, most people buy their meat in supermerkets but you can still find traditional butchers shop in most large towns. 
(कसाई गरेकोले मासु बेच्छ. आजकल अधिकांश मानिसहरू supermerkets मा मासु किन्न जान्छन तर तपाईं अझै पनि सबै भन्दा ठूलो सहर मा एक परम्परागत कसाई दोकान पाउन सक्नुहुन्छ. 

3. Baker's(बेकर) 

baker's sells bread and cakes and usually they make them in the same building. 
(बकेरले रोटी र केक बेच्छ र सामान्यतया तिनीहरूले त्यसै भवनमा बनाउनछन पनी) 

4. Chemist's(औसधालय) 

chemist's is where you go to buy medicines. 
(जहाँ तपाईं औसधी किन्न जानु हुन्छ. 

5. Stationer's Stationery shop(स्टेशनरी) 

stationer's is shop that sells, paper, pencils, pens, printer cartridges and things for an office. 
(कागज, पेंसिल, कलम, प्रिन्टर कारतूस र कुराहरू बेच्ने) 

6. Ironmonger's Hardware shop(हार्डवेयर पसल) 

ironmonger's is shop that sells, nails, screws, tools and other heavy metal things. They also sell paint, glue and other useful things for the home. 
(नङ, स्क्रू, उपकरण र अन्य भारी धातु कुराहरू एक दोकान छ। तिनीहरू पनि घर लागि रंग, गोंद र अन्य उपयोगी कुराहरू बेच्छन) 

7. Florist's(फूल बेच्ने) 

florist's is shop that sells flowers. Most good florists also sell plants in pots and can send flowers to someone in another city. 
(एक फूल बेच्ने व्यक्ति फूल बेच्छ. सबैभन्दा राम्रो फूल बेच्ने बर्तन मा बिरुवाहरु पनि बेचछन र अर्को शहरमा कसैलाई फूल पठाउन सक्नुहुन्छ. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning