Hello English
Hello English
Hello English
44 காய்கறிகளின் பெயர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Names of vegetables: 
(காய்கறிகளின் பெயர்) 

1. Amaranth தண்டு கீரை 

2. Ash Gourd, winter melon நீர்ப் பூசணிக்காய் 

3. Beetroot பீட்ரூட் 

4. Bitter Gourd பாகற்காய் 

5. Black Lentil கருப்பு உளுந்து 

6. Black Pepper மிளகு 

7. Black eyed pea, cowpea காராமணி, தட்டப் பயறு 

8. Bottle Gourd/Calabash சுரைக்காய் 

9. Cabbage முட்டைக்கோசு 

10. Capsicum Bell Pepper குடை மிளகாய் 

11. Carrot கேரட் 

12. Cauliflower பூக்கோசு 

13. Celery ஆஜ்மோடா, ஓமஇலை 

14. Chilli, Green chilli பச்சை மிளகாய் 

15. Chilli, Red chilli சிகப்பு மிளகாய் 

16. Cluster Beans, French Beans கொத்தவரங்காய் 

17. Corn, Indian Corn, Maize மக்காச் சோளம் 

18. Cucumber வெள்ளரிக்காய் 

19. Curry Leaf கறிவேப்பிலை 

20. Drumstick முருங்கைக்காய் 

21. Eggplant, Aubergine, Brinjal கத்தரிக்காய் 

22. Garbanzo Beans, Chickpea, Bengal Gram கொண்டைக் கடலை 

23. Garlic பூண்டு 

24. Ginger இஞ்சி 

25. Chickpea flour, Gram flour கடலை மாவு 

26. Green Gram பச்சைப்பயறு 

27. Mushroom காளான் 

28. Mustard greens கடுகுக் கீரை 

29. Peanut, Groundnut நிலக்கடலை, வேர்க்கடலை 

30. Peas பட்டாணி 

31. Potato உருளைக்கிழங்கு 

32. Pulses பருப்பு 

33. Pumpkin பூசணிக்காய் 

34. Radish முள்ளங்கி 

35. Ridged gourd பீர்க்கங்காய் 

36. Snake Gourd, pointed gourd புடலங்காய் 

37. Spinach பசலைக்கீரை, முளைக்கீரை 

38. Spring onion வெங்காயத்தாள் 

39. Sweet Potato சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு 

40. Tamarind புளி 

41. Tomato தக்காளி 

42. Tapioca மரவள்ளிக்கிழங்கு 

43. Turmeric மஞ்சள் 

44. Yam, Taro சேனைக்கிழங்கு, சேப்பங்கிழங்கு 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning