Hello English
Hello English
Hello English
12 சமையலறை பொருட்கள்/பாத்திரங்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Kitchen utensils: 

1. Chef's Knife 
(சமையல் கத்தி) 

2. Cutting board 
(வெட்டும் பலகை) 

3. Can Opener 
(குவளைகளை திறக்கும் கருவி) 

4. Measuring Cups 
(அளவுக் கோப்பைகள்) 

5. Measuring Spoons 
(அளவு ஸ்பூன்கள்) 

6. Mixing Bowls 
(கலக்கும் கிண்ணங்கள்) 

7. Colander 
(வடிகட்டி) 

8. Vegetable peeler 
(காய்கறி தோலுரிக்கும் கருவி) 

9. Potato masher 
(உருளைக்கிழங்கு நசுக்கும் கருவி) 

10. Grater 
(காய்கறிகளை துருவ உதவும் கருவி) 


11. Juicer 
(ஜூஸ் செய்ய பயன்படுத்தும் கருவி) 

12. Garlic Press 
(பூண்டு நசுக்கி) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning