Hello English
Hello English
Hello English
5 WhatsApp messages on graduating
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Wishing someone on graduating:(स्नातक मा कसैले शुभकामना दिनु:) 

1. It must be very proud moment for you. Chasing dream requires efforts and passion. Hard work isn't over when you graduate. It's just break as you enter the new battlefields of life. Good luck and congratulations!(यो तपाईं को लागि एक धेरै गर्व को क्षण हुनुपर्छ. सपना प्राप्त गर्न प्रयास र आवेग चाहिन्छ. स्नातक भए मा मेहनत सिद्धिन्दैन. तपाईं जीवनको नयाँ कुरुक्षेत्रमा प्रविष्ट गर्नु अगाडि को यो केवल एक ब्रेक हो. शुभकामना र बधाई!) 

2. You truly deserve the success! Continue to set your goals high, and don't stop till you get there!(तपाईं साँच्चै सफलता योग्य छन्! आफ्नो लक्ष्य उच्च सेट गर्न जारी राख्नुहोस् र तपाईं त्यहाँ सम्म पुग्नु जेल न रोक्नुहोस्!) 

3. Congratulations graduate! Your parents are proud of you. Best wishes for your career ahead!(बधाई स्नातक! तपाईंको आमाबाबुलाई तपाईं माथि गर्व छ. अगाडि आफ्नो क्यारियर को लागि शुभकामना!) 

4. It's time to relax. Enjoy your graduation and best wishes with all your plans!(यो आराम गर्ने समय छ. आफ्नो स्नातक को आनन्द लिनुहोस् र सबै योजनाहरु को लागि शुभकामना!) 

5. May your graduation from school be the beginning of bright future for you. Best wishes for wonderful future!(स्कूल देखि आफ्नो स्नातक तपाईंको लागि उज्ज्वल भविष्य को शुरुवात होस्. एक अद्भुत भविष्यको लागि धेरै शुभकामना!) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning