Hello English
Hello English
Hello English
टिभी शब्द संग्रह
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
TV Vocabulary:(टिभी शब्द संग्रह:) 

1. Broadcast(प्रसारण) 

2. Telecast(प्रसारण) 

3. Commercial (advertisement)(विज्ञापन) 

4. Promo(चलचित्र को सानो भागको विग्यापन 

5. Teaser(चलचित्र को सानो भागको विग्यापन 

6. Sitcom(हास्य नाटक या टेली श्रिंखला) 

7. Reality show(वास्तविकता शो) 

8. Soap Opera(धारावाहिक) 

9. Thriller(रोमाञ्चक) 

10. Anchor(कार्य्क्रम संचालक) 

11. TRP ratings(मूल्यांकन) 

12. Season (like "season" of show)(कुनै धारावाहिक को संकलन) 

13. Rerun(पुन: प्रसारण) 

14. Couch potato(एक ठाउँं मा दिनभरी बसेर टि. भी मा समय बर्बाद गर्ने व्यक्ती) 

15. Prime time(सब भन्दा बढी देखिने समय) 

16. Channel surfing(च्यानल बद्ली बद्ली हेर्नु) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning