Hello English
Hello English
Hello English
11 दशैं सम्बंधित शब्द
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Dussehra Vocabulary: 
(दशैं शब्दावली: 

1. Effigy 
(1. पुतला) 

2. Demigods The devs combined into Shakti (a mass of incandescent energy) to kill the demigod Mahishasur. 
(2. एक पौराणिक प्राणी (असुर) जसम भगवन भन्दा थोरै रा मान्छे भन्दा बड़ी शक्ति हुन्छ सबै देवताहरु एकजुट भइ आफ्ना शक्तिको एकत्र गारी उनको वध गर्छन |) 

3. Demon The day marks the victory of Durga over the demon Mahishasura. 
(3. राक्षस यो दिन दुर्गा देवी को राक्षस महिषासुरलाई विनास गारी बिजय भइन |) 

4. Bonfires 
(4. बोनफिरेस बाहिर आगो बलि कुनै परवाह वा उत्सव मनाउनु) 

5. Victory of good over evil 
(5. खराबी मेथी राम्रोको जीत |) 

6. Triumph of Lord Rama over Ravana. 
(6. रावण जोकि नराम्रोको प्रतीक भएकाले हरे राम जोकि आच्छाईको प्रतीकको जीत |) 

7. Auspicious 
(7. शुभ) 

8. Scriptures According to Scriptures, by worshiping the 'Shakti' on the nine days of navaratri, the householders attain the threefold power i. e. physical, mental and spiritual. 
(8. धर्मशास्त्र धर्मशास्त्रद्वारा मानिन्छ की शक्तिको नवरात्रिमा पूजा गरे घरमा त्रिसक्ति, शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक प्राप्ति हुन्छ) 

9. Enactment The 'Ramlila' an enactment of the life of Lord Rama, is held during the nine days preceding Dussehra. 
(9. अभिनयमा कसैको जीवनीमा आधारित नाटक प्रस्तुति जस्तै भगवन रामको जीवनीमा आधारित रामलीला प्रस्तुत गरिन्छ) 

10. Fair 
(10. मेला) 

11. Culminate The first nine days are celebrated as Navratri ("nine nights"), culminating on the tenth day as Dussehra. 
(11. समाप्ति दशैंको दसौं दिनमा समापन को दिन भनिन्छ |) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning