Hello English
Hello English
Hello English
16 metals
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
16 metals: 

1. Aluminum एल्यूमिनियम 

2. Brass पितल 

3. Bronze कांस्य 

4. Chromium एक हार्ड सेतो धातु स्टेनलेस स्टील जो प्रयोग गरिन्छ । 

5. Copper तामा 

6. Gold सुन 

7. Gunmetal एक धातु जसम जिंक हुन्छ र खिया लाग्दैन 

8. Iron फलाम 

9. Lead ग्रेफाइट र माटोले बनेको धातु जसले कलमको निब बनिन्छ 

10. Magnesium एक सफ़ेद चांदी के रंग सी धातु जो जो फ्लैश बल्ब बनाने के काम आती है. 

11. Mercury म्याग्नेसियम चाँदी जस्तो रंग भएको तरल धातु जो थर्मामीटरमा हुन्छ 

12. Platinum प्लाटिनम एक सेतो रंगको धातु 

13. Silver चाँदी 

14. Tin टिनको पत्रो 

15. Titanium टाइटेनियम एक हल्का धातु तारा स्टील भंडा बलियो र खिया लगने क्षयमाता हुन्छ 

16. Uranium युरेनियम परमाणुमा प्रयोग हुने धातु 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning