Hello English
Hello English
Hello English
11 உணவகங்களில் பயன்படும் சொற்றொடர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Restaurant dialogues: 

1. Can get the menu, please? 

(மெனு கார்டு (உணவுப் பட்டியல் அட்டையைத்) தரமுடியுமா, தயவுசெய்து) 

2. would like some spring rolls. What other appetizer would you recommend? 

(சில spring roடls வேண்டும், வேறு பசிதூண்டும் உணவு உள்ளதா?) 

3. Could you please take my order? would like to have portion of the pasta, please. 

நான் சொல்றதைக் குறித்துக்கொள்றீங்களா. பாஸ்தா கொஞ்சம் கொண்டுவாங்க) 

4. would like one vegetarian extravaganza pizza. don't quite like mushrooms, could you please replace the mushrooms with some broccoli? 

(எனக்கு பெரிய பீட்சா வேண்டும். அதுல காளான் வேண்டாம். பிராக்கோலி அதற்குபதிலாக?) 

5. Could you please bring us one tomato soup split into two portions? We would place the order for the main course in couple of minutes. 

(ஒரு தக்காளி சூப் இரண்டு கிண்ணங்களில். பிரதான உணவை கொஞ்ச நேரத்தில் சொல்றோம்) 

6. Could you get me glass of the orange juice please? Is it freshly squeezed? I'd also like one portion of the garlic bread, please. 

(ஒரு கிளாஸ் ஆரஞ்சு juice. இப்ப பண்ணதா இருக்கனும். கொஞ்சம் பூண்டு ரொட்டியும்) 

7. What is the chef's special today? would like to try something different. 

(இன்றைக்கு சிறப்பான உணவு என்ன. எனக்கு புதுசா எதாவது வேண்டும்) 

8. Please get me portion of the grilled vegetables. Would it be served with salad on the side? 

(கொஞ்சம் பொறித்த காய்கறிகள் கொண்டுவாங்க?) 

9. Could you request the chef to make the food spicy? 

(கொஞ்சம் காரசாரமா கொண்டுவாங்க?) 

10. don't like spicy food. Could you please suggest me something milder? 

(எனக்கு காரசாரமா வேண்டாம். கொஞ்சம் மிதமான காரமாக?) 

11. Which way is the restroom? 

(கை கழுவுமிடம் எங்கே இருக்கிறது?) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning