Hello English
Hello English
Hello English
7 Ways to say 'Good job'
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Ways to say 'Good job': 

1. Couldn't have done it better!(यस भन्दा बढी राम्रो गर्न सकिन्दैन!) 

2. It looks like you've put lot of work into this. (तपाईंको धेरै मिहिनेत गएको छ जस्ताइ प्रतीत हुँदैछ) 

3. You make it look easy. (तपाईंले यसलाई साह्रै सजिलो बनाइदिनु भएछ. 

4. Nothing can stop you now. (कुनै कुराले अब तपाईंलाई रोक्न सक्दैन) 

5. You certainly did well today. (तपाईंले पक्कै पनि राम्रो गर्नु भएछ. 

6. You must have been practicing. (तपाईंले अभ्यास गरीराख्नु भएको होला जस्तो छ. 

7. Congratulations, you got it right. (बधाई छ, तपाईं सहीले काम गर्नुभयो. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning