Hello English
Hello English
Hello English
13 பீட்ஸா மேல் தூவும் பொருட்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Pizza toppings: 

1. Pepperoni (சிவப்பு நிறத்திலான ஒருவகை சாஸ் பன்றிக் கறி, மாட்டுக் கறிகொண்டு தயாரிக்கப்படுவது) 

2. Mushrooms (காளான்) 

3. Onions (வெங்காயம்) 

4. Sausage (இறைச்சிக் குழலப்பம்) 

5. Bacon (பன்றி இறைச்சி) 

6. Extra cheese (சீஸ்) 

7. Black olives (கருப்பு ஆலிவ்) 

8. Green peppers (பச்சை மிளகு) 

9. Pineapple (அன்னாசிப் பழம்) 

10. Spinach (பசலைக் கீரை) 

11. Zucchini (சீமை சுரைக்காய்) 

12. Oven dried tomatoes (உலர்ந்த தக்காளி) 

13. Broccoli பூக்கோசு, காலிபௌவர் வகை) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning