Hello English
Hello English
Hello English
7 உணவிற்குப் பின் எடுக்கும் இனிப்புகள்
Language : Select
. Easy
.
Read the article and answer the questions given below

Desserts: 

1. Macaroon: light biscuit made with egg white, sugar, and ground almonds or coconut. (முட்டை வெள்ளைக்கரு, சர்க்கரை மற்றும் பாதாம் அல்லது தேங்காய் சேர்த்து தயாரிக்கப்படும் ஒரு பிஸ்கட்) 

2. Marshmallow: soft, chewy item of confectionery made with sugar and gelatin. (சர்க்கரை மற்றும் ஜெலட்டின் பயன்படுத்தி செய்யப்படும் மிருதுவான ஒருவகை இனிப்பு) 

3. Meringue: an item of sweet food made from mixture of egg whites and sugar baked until crisp. (முட்டை வெள்ளைக்கரு மற்றும் சர்க்கரை சேர்த்து தயாரிக்கப்படும் ஒரு இனிப்பு, மொறுமொறுப்பாக இருக்கும்) 

4. Milkshake: cold drink made of milk, sweet flavouring such as fruit or chocolate, and typically ice cream, whisked until it is frothy. (பால், ஐஸ்க்ரீம் மற்றும் ஏதாவது ஒரு பழம் அல்லது சாக்லேட் சேர்த்து தயாரிக்கப்படும் பானம்) 

5. Molasses: thick, dark brown juice obtained from raw sugar during the refining process. (வெள்ளைக்கரும்பிலிருந்து பிழிந்து எடுக்கப்படும் காப்பிநிற பழச்சாறு) 

6. Mousse: sweet or savoury dish made as smooth, light mass in which the main ingredient is whipped with cream and egg white. (மிக மிருதுவான லேசான எடையுள்ள ஒருவகை இனிப்பு பாலாடை அல்லது முட்டை வெள்ளைக்கருவில் தடவி எடுக்கப்ட்டிருக்கும்) 

7. Muffin: small domed spongy cake made with eggs and baking powder. (முட்டை, சோடா உப்பு பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் பஞ்சு போன்ற கேக்) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
Who was Kalpana Chawla?
English tenses and their usage
The Eight Parts of Speech
7 Desserts - names in English
9 Phrasal Verbs for 'Health'
Now answer these questions and win coins
Q1
10 Win coins
Q2
10 Win coins
Q3
10 Win coins
Click on any word to find out its meaning