Hello English
Hello English
Hello English
प्यार जताना - अंग्रेज़ी में
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
Ways to express your love 
(Mga paraan upang ipahayag ang iyong pag ibig): 

1. You light up my life. (sindihan mo ang aking buhay. 

2. You make my heart skip beat. (Kikita ka ng aking puso laktawan ang isang matalo. 

3. You are the best thing that ever happened to me. (Ikaw ang pinakamahusay na bagay na kailanman nangyari sa akin. 

4. adore you for who you are! Always stay the same! love you. (Gustung gusto ko sa iyo para sa kung sino ka! Laging manatiling pareho! Mahal kita. 

5. You are very adorable and kind. My life has brightened up since you came. (Ikaw ay napaka kaibig ibig at uri. Aking buhay ay brightened up dahil ikaw ay dumating. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning