Hello English
Hello English
Hello English
Restaurantல் உணவு பெற வேண்டுகோள் அனுப்புவது - ஆங்கிலத்தில்
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
12 Restaurant phrases: 

1. I'd like to make reservation for people for Friday night. (நான் வெள்ளிக்கிழமை இரவு பேருக்கு ஒரு இடம் முன் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். 

2. booked table for two under the name of Rajesh Verma. (நான் ராஜேஷ் வர்மா என்ற பெயரில் இரண்டு மேஜையை பதிவு செய்திருந்தேன். 

3. need table for two, please. would prefer if we can get one in the no smoking zone. (எனக்கு இரண்டு பேருக்கு ஒரு மேஜை வேண்டும். தயவு செய்து புகைத்தடுப்புப் உள்ள இடத்தில் வேண்டும் என்பது என் விருப்பம். 

4. would like to order portion of the sweet corn soup, please. (எனக்கு தயவு செய்து, இனிப்பு சோளம் சூப்பில் ஒரு பகுதியை பெற நான் விரும்புகிறேன். 

5. What is the specialty of your restaurant? (உங்கள் உணவகத்தின் சிறப்பு என்ன? 

6. We are looking for some light appetizers. Which ones would you recommend? (நாங்கள் ஏதேனும் லேசான appetizers (பசியைத் தூண்டும் பொருள் (அ) சிறு நடை) எதிர்பார்க்கிர்றோம். நீங்கள் ஏதே பரிந்துரைக்கிறிர்களா?) 

7. I'd like to have portion of the vegetarian fried rice, please. (எனக்கு தயவு செய்து, சைவ வறுத்த அரிசியில் ஒரு சிறிதளவு விரும்புகிறேன். 

8. Does this dish have any seafood in it? (இந்த உணவில் ஏதேனும் கடல் உணவு உள்ளதா?) 

9. would like to start with portion of the tomato soup, please. (தயவு செய்து நான் தக்காளி சூப்பின் ஒரு பகுதியை கொண்டு தொடங்க விரும்புகிறேன். 

10. Please allow us few more minutes while we decide what to order for the main course. (தயவு செய்து எங்களை இன்னும் சிறிது நேரம் அனுமதியுங்கள், எங்களுக்கு சாப்பிட என்ன வேண்டும் என்று தெரிவிக்கிறோம்) 

11. am afraid my noodles are under cooked. Could you look into this, please? (எனக்கு நூடுல்ஸ் சரியாக சமைக்க பட்டிருக்காது என்று ஐயமுண்டு, தாவு செய்து அதை கவனித்து கொள்ள முடியும்மா 

12. Could you get me the check, please? (தயவு செய்து எனக்கு மசோதா (bill) கொடுக்க முடியுமா?) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning