Hello English
Hello English
Hello English
कसैको स्वास्थ खराब हुँदा मेसेज गर्न
Language : Select
. Easy
.
Read the article given below
ways to say 'Get well soon': 

1. was shocked to hear the news about your accident. hope you get well soon! 

(तपाईको दुर्घटनाको खबर सुनेर मलाई धक्का लाग्यो! आशा गर्छु तपाई छिटै ठिक हुनु हुनेछ. 

2. Just heard that you broke your leg. Wish you speedy recovery. will visit you in the hospital soon. Take care! 
(भर्खर थाहा पाए कि तपाईको खुट्टा भाचियो. तपाई छिट्टै ठिक हुने कामना गर्छु. म छिटै तपाईलाई हस्पिटलमा भेट्न आउनेछु. आफ्नो ख्याल गर्नुहोस. 

3. Hey, just got to know that you have caught Typhoid. Take good care of yourself, and get well soon. Please let me know if can be of any help. 

(मलाई अहिले मात्र थाहा भयो कि तपाईलाई टाइफाइड भयो. आफ्नो ख्याल गर्नुहोस र छिट्टै ठिक हुनुहोस. यदि केहि परेमा मलाई भन्नुहोला. 

4. Praying for your grandfather's speedy recovery! 

(तपाईको हजुरबुवाको शिघ्र स्वास्थ लाभको लागि प्रार्थना गर्दछु!) 

5. Get well soon! Everyone misses your jokes here, hope to see you again soon. 

(छिटो ठिक हुनु. यहाँ सबै तपाईको हाँस खेलको न्यास्रो मान्छन, आशा गर्छु तपाई छिटै आउनु हुनेछ. 

6. Just heard about your dad's surgery. Hope everything is fine. Wish him speedy recovery. Please let me know if you need any help. 

(तपाईको बुवाको अपरेसनको कुरा भर्खर थाहा पाए. आशा गर्छु सबै ठिकै छ. उहाँको शिघ्र स्वास्थ लाभको कामना गर्दछु. यदि केहि मदत चाहिएमा मलाई भन्नुहोला. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning