Hello English
Hello English
Hello English
6 WhatsApp Anniversary Wishes
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
विवाह वार्षिकोत्सवको बधाई दिन: 

1. Wishing you wonderful life together on your anniversary. Happy Anniversary. 

(तपाईको जिन्दगी साथमा राम्रो रहोस. विवाह वार्षिकोत्सवको शुभकामना) 

2. Wishing you all the happiness and love in the world and congratulations on your anniversary. 

(संसारको सबै खुशी र माया तपाइलाई मिलोस र तपाईको विवाह वार्षिकोत्सवको लागि बधाई) 

3. Wishing more laughter, more joy, and more love for the both of you in the years to come. Happy Anniversary. 

(आउने वर्षहरुमा तपाईलाई अझ बढी उल्लास, खुशी र माया प्राप्त होस. विवाह वार्षिकोत्सवको शुभकामना. 

4. May you continue to be wonderful husband and wife to each other. Wishing you nothing but happiness, love, and joy in the years ahead. Happy Anniversary. 

(आशा गर्छु तपाईहरु एक अर्काको लागि राम्रो पती र पत्नी बनीरहनु हुनेछ. आउने वर्षहरुमा तपाईलाई खुशी, माया र उल्लासको कामना गर्दछु. विवाह वार्षिकोत्सवको शुभकामना) 

5. Wishing you another wonderful year of bliss together. Happy wedding anniversary. 

(तपाईहरुको अर्को एउटा वर्ष आनन्दमयी रहोस. विवाह वार्षिकोत्सवको शुभकामना. 

6. Wishing you many more years of happiness and unconditional love. Happy wedding anniversary. 

(तपाईलाई खुशी र निश्वार्थ मायाको धेरै धेरै वर्षहरुको कामना गर्दछु. विवाह वार्षिकोत्सवको शुभकामना. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning