Hello English
Hello English
Hello English
5 WhatsApp Chat Conversations
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
1. Neha: Hi, What's up? 

(हाई, के छ?) 

Raj: Hey, nothing much. You tell me? 

(हे, केहि छैन. तिमी भन?) 

Neha: Same old. was getting really bored, so thought of pinging you. 

(त्यही पुरानो. म एकदम बोर भैरहेको थिए, अनि सोंचे तिमीलाई मेसेज गरुं) 

Raj: Same here. What is your plan for the evening? 

(म पनि. तिम्रो बेलुकीको प्लान के छ?) 

Neha: haven't made any plans yet, do you want to go for movie together? 

(मैले अहिले सम्म केहि प्लान बनाएको छैन, के तिमी संगै मूवी हेर्न जान चाहन्छौ?) 

Raj: don't mind. Hold on, let me call you, and we could select good movie to go for. 

(केहि छैन. पख, म तिमीलाई फोन गर्छु, अनि हामी एउटा राम्रो मूवी छानौंला. 

Neha: Sure! 

(अवश्य!) 

2. Dev: Hey, hope am not disturbing you. 

(हे, आशा गर्छु मैले तपाईलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छैन. 

Sita: Not at all! Tell me? 

(होईन छैन! भन्नुस?) 

Dev: needed some help with project. Is this good time to discuss it? 

(मलाई एउटा प्रोजेक्टमा केहि मद्दत चाहिएको थियो. के यो कुरा गर्नको लागि राम्रो समय हो?) 

Sita: Would you mind if ping you in about 10 minutes? was just getting done with some work. 

(तपाई नराम्रो त मान्नु हुन्न यदि म तपाई संग १० मिनेट पछि कुरा गरु? म केहि काम सक्न लागेको थिए. 

Dev: Sure. will wait for you to ping me. 

(अवश्य. म तपाईलाई पर्खिन्छु. 

3. Ram: Hello, long time! How have you been? 

(हेलो, धेरै समय भयो! के भैरहेको छ?) 

Shyam: Hey! Good to hear from you. have been good. What about you? 

(हे, तपाईबाट सुन्न पाँउदा खुशी लाग्यो. म ठिक छु. तपाई को?) 

Ram: I've been good as well. What are you up to these days? 

(म पनि ठिक छु. तपाई के गर्दै हुनु हुन्छ आजकल?) 

Shyam: Nothing new. Still working with Reliance. 

(खास केहि होईन. अझै पनि रिलायंसमा काम गरिरहेको छु. 

Ram: Well, that's great. We should plan to catch up soon. 

(धेरै राम्रो. हामीले छिटै भेट्ने प्लान बनाउनु पर्छ. 

Shyam: Absolutely! Let us meet this weekend. 

(पक्कै! यो सप्ताहांतमा भेटौं. 

4. Ravi: Hey, what's up? 

(हे, के छ?) 

Ajay: Hi, am little busy right now. Would you mind if ping you in an hour? Really sorry, but am working on something important. 

(हाइ, म अहिले अलि व्यस्त छु. यदि तपाई नराम्रो मान्नु हुन्न भने म तपाईलाई एक घण्मामा मेसेज गरुँ?) 

Ravi: That is completely fine. Sorry for disturbing you. 

(त्यो एकदम ठिक छ. तपाईलाई डिस्टर्ब गरेकोमा माफी चाहन्छु. 

Ajay: No issues. 

(केहि समस्या छैन. 

5. Ajay: Hey, where have you been? have been pinging you since two days. 

(हे, तिमी कहाँ थियौ? म तिमीलाई दुई दिन देखि मेसेज गरिरहेको थिए. 

Raj: am sorry. was not in town. 

(माफ गर. म शहरमा थिइन. 

Ajay: Oh, where were you? 

(ओह, कहाँ थियौ?) 

Raj: was in Mumbai for some work. 

(म केहि कामको लागि मुंबईमा थिए. 

Ajay: Oh, well, now that you are back, let us catch up some time? 

(ओह, अब तिमी आयौ, कुनै बेला भेटौं न?) 

Raj: Sure, how about next week? Come over for lunch. 

(अवश्य, अर्को हप्ता कस्तो हुन्छ? लंचको लागि आउ. 

Ajay: Sure! 

(अवश्य!) 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning