Hello English
Hello English
Hello English
20 சுவையூட்டும் பொருள்கள் பெயர் - ஆங்கிலத்தில்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Names of 20 spices that you must know: 

1. Cumin seeds சீரகம் 

2. Turmeric மஞ்சள் தூள் 

3. Cinnamon இலவங்கப் பட்டை 

4. Coriander leaves கொத்தமல்லி இலை 

5. Clove கிராம்பு 

6. Black Mustard seeds கருப்பு கடுகு 

7. Black pepper கருமிளகு 

8. Bay leaves பிரிஞ்சி இலை புன்னை இலை 

9. Cardamom ஏலக்காய் 

10. Fenugreek வெந்தயம் 

11. Asafoetida பெருங்காயம் 

12. Fennel seeds பெருஞ்சீரகம் விதைகள் 

13. Curry leaves கறிவேப்பிலை 

14. Poppy seeds பாப்பி விதைகள் 

15. Sesame seeds எள் விதைகள் 

16. Watermelon seeds தர்பூசணி விதைகள் 

17. Dry mango powder உலர்ந்த மாம்பழ தூள் 

18. Carom seeds செலரி விதைகள் 

19. Garlic Garlic பூண்டு 

20. Nutmeg ஜாதிக்காய் 

உணவு தொடர்பான வார்த்தைகளை இன்னும் தெரிந்து கொள்ள 174 175 படிக்கவும் 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning