Hello English
Hello English
Hello English
20 மசாலா பெயர்கள்
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
Names of 20 spices: 

1. Fennel பெருஞ்சீரகம் 

2. Bay leaf வளைகுடா இலை 

3. Star Anise நட்சத்திர சோம்பு 

4. Black pepper கருமிளகு 

5. Black salt கருப்பு உப்பு 

6. Carom seeds கேரம் விதைகள் 

7. Caraway seeds சீரகம் 

8. Cinnamon இலவங்கப்பட்டை 

9. Coriander powder மல்லி தூள் 

10. Cumin seeds சீரகம் 

11. Curry leaves கறிவேப்பிலை 

12. Cloves கிராம்பு 

13. Cardamom ஏலக்காய் 

14. Fenugreek வெந்தயம் 

15. Mustard seeds கடுகு விதைகள் 

16. Sesame seeds எள் விதைகள் 

17. Poppy seeds கசகசா 

18. Tamarind புளி 

19. Saffron குங்குமப்பூ 

20. Turmeric மஞ்சள் 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning