Hello English
Hello English
Hello English
खुशी व्यक्त गर्ने १२ तरिका
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
12 ways to express happiness: 
खुशी व्यक्त गर्ने १२ तरिका 

1. am so excited 
म कती उत्सुक छु 

E. g. am so excited to watch this movie, it has my favorite actors. 
उद्धारण: मयो चलचित्र हेर्न लाई कती उत्सुक छु, यसमा मेरा मन्पर्ने अभिनेता हरु छन. 
2. am so happy 
म साह्रै खुशी छु 
E. g. am so happy to have you. What would have done without you! 
उद्धारण: म तिमीलाई पाएर कती खुशी छु. तिमी विना म के गर्थे. 

3. am delighted 
म खुशी छु 
E. g. am delighted that my parcel got delivered on time. 
उद्धारण: मेरो पार्सेल समय मा म कहाँ पुग्नु मा म साह्रै खुशी छु. 

4. am elated 
म खुशी ले जोश्मा छु 
E. g. am elated to have been selected as one of the panelists in the event. 
उद्धारण: म कार्यक्रम को न्यायाधिश हुनु मा जोश पूर्ण छु. 

5. It was exhilarating 
साह्रै खुशी लाग्ने 
E. g. It was exhilarating to be in the mountains after so long. 
उद्धारण: पहाड को चोटिमा यती दिन पछी हुँदा खेरी साह्रै खुशी लाग्यो. 

6. am over the moon 
म चन्द्रमा मा छु 
E. g. am over the moon for his next adventure. 
उद्धारण: यो नयाँ यात्रा लाई लिएर म चन्द्रमा मा छु. 

7. am on cloud nine 
म बादल मा छु 
E. g. am on cloud nine after getting my new car! 
उद्धारण: नयाँ गाडी पाएर म बादल मा छु. 

8. am jumping with joy 
म खुशी ले नाच्दै छु. 
E. g. She was jumping with joy after her favorite team won the match. 
उद्धारण:उस्लाई मन परेको टिमले मैच जितेपछी ऊ खुशी ले नच्न थालिन. 

9. am grinning from ear to ear 
कान देखी कान सम्म को हास 
E. g. She was grinning from ear to ear as she accepted the prize. 
उद्धारण: पुरस्कार स्विकारीन्दा उस्को हास कान देखी कान सम्म थियो. 

10. Jumping up and down with excitement 
तल माथि कुद्नु 
E. g. He was jumping up and down with excitement after she agreed to his proposal. 
उद्धारण: उसको प्रस्तव स्विकार हुनु मा ऊ उल्लास ले तक माथि कुद्दै थियो. 

11. am on top of the world 
म ब्रह्मान्ड माथि छु 
E. g. just got promotion and am on top of the world. 
उद्धारण: मेरो तरक्की भएको मा म ब्रह्मान्ड माथि छु. 

12. am in seventh heaven 
म सातौ जान्नत मा छु. 
E. g. am in seventh heaven! received the acceptance letter to medical school. 
उद्धारण: म सातौ जान्नत मा छु! मेडिकल स्कूल मा मेरो दाखिला भयो. 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning