Hello English
Hello English
Hello English
12 WhatsApp messages to begin a conversation
Language : Select
. easy
.
Read the article given below
12 WhatsApp messages to begin conversation: 
कुराकानी सुरु गर्न 12 WhatsApp सन्देशहरू: 

1. Hey, hope am not disturbing you. Just wanted to ask. 
नमस्ते, आशा छ म तिमीलाई दिक्क पारेको छैन, म मात्रै सोध्न चाहन्थे 

2. Hi, it was really nice meeting you yesterday. Would love to stay in touch. 
नमस्ते, हिजोको तपाईंसित को भेट साह्रै राम्रो थियो, यस्तै सम्पर्कमा रहन चाहन्छु. 

3. Hey, do you have two minutes to spare? just wanted to talk to you about. 
हे, तिमी सित दुई मिनेट छ? म मात्रै यस बारेमा कुरा गर्न चाहन्थे 

4. Hey, how are you doing? Wanted to talk to you about something, would you have some time, today? 
हे, तपाईंको हालखबर कस्तो छ? तपाईंसित आज केही समय हुनेछ, केहि बारेमा कुरा गर्न चाहन्थे? 

5. hope this is good time to ping you. Just wanted to speak to you about 
म आशा गर्छु कि यो राम्रो समय छ. मात्रै यस बारेमा कुरा गर्न चाहन्थे 

6. Hi, had great time with you last evening. Hope we'd continue to be in touch. 
नमस्ते, हिजोको तपाईंसित को भेट साह्रै राम्रो थियो. हामी सम्पर्कमा हुनेछौ भने आशा राख्दैछु. 

7. How is it going? 
कस्तो गई राखेको छ? 

8. Hi, got your number from my cousin. Please let me know good time to talk. 
नमस्ते, म मेरो भान्जाबाट तपाईंको नम्बर पायो. कृपया मलाई कुरा गर्न राम्रो समय भन्नुहोला. 

9. Hey, how has your day been so far? was hoping we could talk today. Are you free right now? 
हे, तपाईंको दिन अहिए सम्म कस्तो रहेको छ? म आज तपाईंसित कुरा गर्न सक्ने आशा राखेको थिए. तपाईं अहिले खाली छन्? 

10. Hope you're having great day. I've been wanting to talk to you. Let me know whenever you're free. 
10 तपाईं दिन साह्रै राम्रो भएको आशा छ. म तपाईंसित कुरा गर्न चाही राखेको थिए. तपाईं जब खाली हुनुहुन्छ, मलाई भन्नुहोला. 

11. Hope you don't mind me pinging you on WhatsApp. Just wanted to talk to you about. 
11 आशा छ तिमीलाई WhatsApp मा पिङ गर्नुमा आपत्ति छैन. मात्रै केही बारेमा कुरा गर्न चाहन्थे 

12. That's great profile picture! How have you been? 
12 त्यो साह्रै राम्रो प्रोफाइल तस्बिर छ! तपाईं कसता हुनुहुनछ? 
Doubts on this article
OTHER ARTICLES
8 Other ways to say 'I love you'
9 Phrasal Verbs for 'Health'
7 Desserts - names in English
What is GST, the Goods and Services Tax?
What is a barrier island and why Sriharikota - a barrier island - is chosen for launching rockets?
Click on any word to find out its meaning