Berbincangkan tentang filem
try Again
Tip1:hello
Lesson 101
Berbincangkan tentang filem
Who is=SIapakah
your=anda punya
favorite actor?=pelakon kegemaran?
Tip
Who's (who is)? = Siapakah?

Who's Siti's sister? = Siapakah kakak/adik perempuan Siti?
Whose? = Siapa punya?

Whose sister is Siti? = Siapa punya kakak/adik perempuan (bernama) Siti?
'Siapakah penyanyi kegemaran anda?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Whose your favorite singer?
Who is your favorite singer?
Who is yours favorite singer?
Whom is your favorite singer?
Siapakah pelakon komedi kegemaran anda?
  • comedian?
  • who's
  • favorite
  • yours
  • your
  • whom is
  Tip
  Who? = Siapa?
  Who = Siapa (Kata Ganti Nama Subjektif) digunakan untuk menggantikan subjek samasa menanya soalan.
  'The teacher shouted at Ahmad'. -> Who shouted at Ahmad?
  Dalam ayat ini, \'teacher\' ialah \'subject\', \'Ahmad\' ialah objek, maka 'Who' to gunakan untuk ganti 'teacher' semasa mananyakan soalan.
  Whom = Siapa (Kata Ganti Nama Objektif)
  Whom digunakan untuk menggantikan Objek di dalam ayat.

  The teacher shouted at Ahmad -> Whom did the teacher shout at?

  Dalam ayat ini, \'teacher\' ialah \'subject\', \'Ahmad\' ialah objek, maka Whom to gunakan untuk ganti Ahmad semasa mananyakan soalan.
  'Siapa telah mendapat anugerah Golden Rooster?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Who got the Golden Rooster award?
  Whose got the Golden Rooster award?
  Who is got the Golden Rooster award?
  Who gots the Golden Rooster award?
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  ______
  Whom
  Whose
  Who's
  'Manakah satu filem kegemaran anda?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Which is your favorite movie?
  Who is your favorite movie?
  Whose your favorite movie?
  Which is yours favorite movie?
  Filem kegemaran saya ialah So Young.
  • mine
  • favoritest
  • my
  • movie is
  • So Young.
  • favorite
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I have seen So Young ______
  fifth times
  five times
  fiveth times
  five time
  'Manakah satu filem yang ditayangkan pada Jumaat ini?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Which movie is releasing this Friday?
  Whose movie is releasing this Friday?
  Which movie will releasing this Friday?
  Which movie is release this Friday?
  Mahukah anda pergi menonton sebuah filem?
  • are
  • for a movie?
  • you
  • to go
  • want
  • do
  Siapakah penyanyi wanita kegemaran anda?
  • your
  • your favorite
  • Whose
  • female singer?
  • Who's
  • what
  Saya sangat suka lagu filem ini.
  • the
  • of this movie.
  • liked
  • really
  • songs
  • I
  'Kung Fu Panda\' ialah salah satu filem yang paling lucu. ' Pilih penterjemahan Bahasa Melayu yang betul.;
  Kung Fu Panda is one of the funniest movies.
  Kung Fu Panda is one between the funniest movies.
  Kung Fu Panda is one of the funny movies.
  Kung Fu Panda is first of the funniest movies.
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya