'How' soruları
try Again
Tip1:hello
Lesson 101
'How' soruları
How long?=Ne zamandır?
'Ne sıklıkla yürüyüşe çıkarsın?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
How long do you go for a walk?
How much do you go for a walk?
How often do you go for a walk?
How many do you go for a walk?
'Kasede ne kadar süt var?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
How many milk is there in the bowl?
How often milk is there in the bowl?
How long milk is there in the bowl?
How much milk is there in the bowl?
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
______
How long
How are
How many
Büyükannenle ne sıklıkla görüşürsün?
  • meet
  • do
  • How often
  • you
  • grandmother?
  • your
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  ______
  How many
  How often
  How long
  How did
  İpucu
  How many times? = Kaç kere? (1 kere, 11 kere, 4 kere)?
  'How many times?' bir eylemin kaç kere gerçekleştiğini sormak için kullanılır. Kesin bir sayı talep eder.
  Örn: How many times did you visit Paris last year? (Yanıt = 3 times)
  How often? = Ne sıklıkla? Bu soru bir eylemin gerçekleşme sıklığını sorar. (Her hafta, ayda bir, her gün)
  'How often' bir şeyin gerçekleşme sıklığını sormak için kullanılır. Şimdiki zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman kiplerinde kullanılabilir.
  Örn: How often do you visit Paris? (Yanıt = every month)
  Dün gece telefon kaç kere çaldı?
  • did
  • the phone
  • last night?
  • ring
  • how many times
  • how often times
  'Buraya gelmek ne kadar vaktini aldı?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  How often did it take you to get here?
  How many times did it take you to get here?
  How long did it take you to get here?
  How far did it take you to get here?
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  ______
  How many times
  How often
  How much
  How far
  Ankara'da ne kadar kaldın?
  • was
  • your stay
  • how far
  • in Ankara?
  • how long
  • are
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  ______
  How often
  How far
  How many
  How high
  'Erkek kardeşinin boyu kaç?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  How long is your brother?
  How high is your brother?
  How tall is your brother?
  How much is your brother?
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  ______
  How many
  How much
  How old
  How long
  how long ne kadar süre
  how often ne sıklıkla
  how many times kaç kere
  how far ne kadar uzak
  how high ne kadar yüksek
  how tall ne kadar uzun
  how much ne kadar
  how many kaç tane
  how wide ne kadar geniş
  how deep ne kadar derin
  how old kaç yaşında
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  ______
  How many
  How tall
  How long
  How much time
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  ______
  How far are
  How far is
  How much far is
  How many far is
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime