Movies बारे कुराकानी
try Again
Tip1:hello
Lesson 101
Movies बारे कुराकानी
Who is=को हो
your=तिम्रो
टिप
Who's (who is) = को हो

Who's Geeta's sister? = गीता को बहिनी को हो?
Whose = कसको/जसको

Whose sister is Geeta? = गीता कसको बहिनी हो?
'तपाईको सबैभन्दा मनपर्ने गायक को हो?' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
Whose your favorite singer?
Who is your favorite singer?
Who is yours favorite singer?
Whom is your favorite singer?
तपाईको सबैभन्दा मनपर्ने हास्य कलाकार को हो ?
  • comedian?
  • who's
  • favorite
  • yours
  • your
  • whom is
  टिप
  Who = को
  Who कर्ता (subject) को लागि प्रयोग हुन्छ
  The teacher shouted on Sachin -> Who shouted on Sachin?


  Whom
  = कसलाई/जसलाई/कसमा/जसमा

  Whom object को लागि प्रयोग हुन्छ - जसलाई गरेको कामको परिणाम प्राप्त हुन्छ
  The teacher shouted on Sachin -> Whom did the teacher shout on?

  यहाँ कर्ता teacher हो (subject) अनि object Sachin हो \'
  'फिल्मफेयर अवार्ड कसलाई प्राप्त भयो? ' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्;
  Who got the Filmfare award?
  Whose got the Filmfare award?
  Who is got the Filmfare award?
  Who gots the Filmfare award?
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
  ______
  Whom
  Whose
  Who's
  'तपाईको सबैभन्दा मनपर्ने फिल्म कुन चाहि हो? ' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  Which is your favorite movie?
  Who is your favorite movie?
  Whose your favorite movie?
  Which is yours favorite movie?
  मेरो मनपर्ने फिल्म साईनो हो.
  • mine
  • favoritest
  • my
  • movie is
  • Saino.
  • favorite
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
  I have seen Saino ______
  fifth times
  five times
  fiveth times
  five time
  'यो शुक्रबार कुन चाहि फिल्म रिलीज हुँदैछ ? ' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस् ।;
  Which movie is releasing this Friday?
  Whose movie is releasing this Friday?
  Which movie will releasing this Friday?
  Which movie is release this Friday?
  के तपाई फिल्म हेर्न जानु हुन्छ?
  • are
  • for a movie?
  • you
  • to go
  • want
  • do
  तपाईको सबैभन्दा मनपर्ने गायिका को हो ?
  • your
  • your favorite
  • Whose
  • female singer?
  • Who's
  • what
  मलाई यो फिलिमको गीत धेरै मनपर्यो.
  • the
  • of this movie.
  • liked
  • really
  • songs
  • I
  'गोलमाल सबैभन्दा हास्यजनक फिलिमहरू मध्ये एउटा हो.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  Golmaal is one of the funniest movies
  Golmaal is one between the funniest movies
  Golmaal is one of the funny movies
  Golmaal is first of the funniest movies
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द