Movies वर संभाषण
try Again
Tip1:hello
Lesson 101
Movies वर संभाषण
Who is=कोण आहे
your=आपला
टिप
Who's (who is) = कोण आहे

Who's Geeta's sister? = गीताची बहिण कोण आहे?
Whose = कोणाचा / कोणाची

Whose sister is Geeta? = गीता कोणाची बहिण आहे?
'आपला सगळ्यात आवडता गायक कोण आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
Whose your favorite singer?
Who is your favorite singer?
Who is yours favorite singer?
Whom is your favorite singer?
आपला सगळ्यात आवडता विनोदी कलाकार कोण आहे?
  • comedian
  • who's
  • favorite
  • yours
  • your
  • whom is
  टिप
  Who = कोण
  Who कर्ता (subject) च्या साठी वापरला जातो
  The teacher shouted at Sachin -> Who shouted at Sachin?


  Whom
  = कोणाला / ज्याला / कोणावर / ज्याच्यावर

  Whom object च्या साठी वापरले जाते - ज्याला केल्या गेलेल्या कामाचा परिणाम मिळतो
  The teacher shouted on Sachin -> Whom did the teacher shout at?

  इथे कर्ता teacher आहे (subject) आणि object Sachin आहे
  'फिल्मफेअर पारितोषक कोणाला मिळाले?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  Who got the Filmfare award?
  Whose got the Filmfare award?
  Who is got the Filmfare award?
  Who is got the Filmfare award?
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  ______
  Whom
  Whose
  Who's
  'आपला सगळ्यात आवडता चित्रपट कोणता आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  Which is your favorite movie?
  Who is your favorite movie?
  Whose your favorite movie?
  Which is yours favorite movie?
  माझा आवडता चित्रपट DDLJ आहे
  • mine
  • favoritest
  • my
  • movie is
  • DDLJ
  • favorite
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I have seen DDLJ ______
  fifth times
  five times
  fiveth times
  five time
  'या शुक्रवारी कोणता चित्रपट प्रदर्शित होत आहे?' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  Which movie is releasing this Friday?
  Whose movie is releasing this Friday?
  Which movie will releasing this Friday?
  Which movie is release this Friday?
  काय आपल्याला चित्रपट पाहायला जायचे आहे?
  • are
  • for a movie
  • you
  • to go
  • want
  • do
  आपली सगळ्यात आवडती गायिका कोण आहे?
  • your
  • your favorite
  • Whose
  • female singer
  • Who's
  • what
  मला या चित्रपटाची गाणी खूप चांगली वाटली
  • the
  • of this movie
  • liked
  • really
  • songs
  • I
  'गोलमाल सगळ्यात विनोदी चित्रपटांपैकी एक आहे.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  Golmaal is one of the funniest movies
  Golmaal is one between the funniest movies
  Golmaal is one of the funny movies
  Golmaal is first of the funniest movies
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द