बधाई देना
try Again
Tip1:hello
Lesson 103
बधाई देना
Congrats!=बधाई छ!
डायलॉग सुन्नुस्
Did you hear the good news?
के तपाईँले शुभ समाचार सुन्नु भयो?


No.
छैन.


I got a promotion at my job.
मेरो काममा मेरो प्रोत्सान भयो.


Wow! Congratulations!
वाह! बधाई छ.


बधाई छ.
'तपाई वास्तवमा यसको लायक हुनु हुन्थ्यो.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस् .;
You are really deserve this
You are really deserved this
You really deserved this
You did really deserved this
म तपाईंको लागि धेरै खुशी छु.
  • happy
  • I am
  • you.
  • happiness
  • so
  • for
  'म तपाईंको लागि धेरै उत्साहित छु.' को अंग्रेज़ीमा अनुवाद छनौट गर्नुहोस्.;
  I am really exciting for you.
  I am really excitement for you.
  I am really excited to you.
  I am really excited for you.
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
  Congrats ______
  on your promotion
  to your promotion
  from your promotion
  'यो धेरै राम्रो खबर हो! बधाई छ!' छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.;
  This is great news. Congrats!
  This is great news. Congrates!
  This are great news. Congrats!
  This is great news. Congregations!
  डायलॉग सुन्नुस्
  I got a promotion at work early this week.
  मैले यस सप्ताहको सुरुमा काममा पद्दोन्नति पाए.


  Seriously? Wow!
  साँच्चै ? धेरै राम्रो!


  Yes! I am really happy.
  हो! म धेरै खुशी छु.


  Congratulations on your promotion.
  तपाईको पद्दोन्नतिको लागि बधाई.


  Thank you very much.
  धेरै धन्यवाद.


  I am really excited for you.
  म तपाईको लागि धेरै उत्साहित छु.


  म यो सुनेर धेरै उत्साहि छु की तपाईको बेबी हुनेवाला छ.
  • I am
  • that
  • very excited
  • have a baby.
  • you're going to
  • to hear
  छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.
  You're getting engaged? That ______
  is wonderful news
  wonderful news
  are wonderful news
  is wonderfully news
  तपाई विवाहको दिनको लागि बधाई!
  • congrates
  • congrats
  • to
  • your
  • wedding day!
  • on
  बच्चा भएकोमा बधाई ।
  • having
  • a baby.
  • to
  • has
  • congratulations
  • on
  'मैले सुने कि तपाईले नयाँ काम पाउनु भएको छ. धेरै राम्रो खबर हो!' छुटेको शब्द छनौट गरेर, खाली ठाउँ भर्नुहोस्.;
  I hearded you got a new job. That's great news!
  I heard you got a new job. That's great news!
  I heared you got a new job. That's great news!
  I heard you are get a new job. That's great news!
  =
  !
  सुन्नुहोस्
  टिप
  अर्को शब्द