Mengucap Tahniah
try Again
Tip1:hello
Lesson 103
Mengucap Tahniah
Congrats!=Tahniah!
Dengar perbualan di bawah ini dengan teliti.
Did you hear the good news?
Adakah anda terdengar berita baik itu?


No.
Tidak.


I got a promotion at my job.
Saya telah dinaikkan pangkat.


Wow! Congratulations!
Wah! Tahniah!


Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Tahniah!
'Anda memang layak untuk ini.' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
You are really deserve this.
You are really deserved this.
You really deserved this.
You did really deserved this.
Saya berasa sangat gembira untuk awak.
  • happy
  • I am
  • you.
  • happiness.
  • so
  • for
  'Saya berasa sangat teruja untuk awak.' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
  I am really exciting for you.
  I am really excitement for you.
  I am really excited to you.
  I am really excited for you.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  Congrats ______
  on your promotion
  to your promotion
  from your promotion
  'Ini adalah berita baik. Tahniah!' Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.;
  This is great news. Congrats!
  This is great news. Congrates!
  This are great news. Congrats!
  This is great news. Congregations!
  Dengar perbualan di bawah ini dengan teliti.
  I got a promotion at work in the beginning of the week.
  Saya telah dinaikkan pangkat pada awal minggu ini.


  Seriously? Wow!
  Benarkah? Wah!


  Yes! I am really happy.
  Ya! Saya memang sangat gembira.


  Congratulations on your promotion.
  Tahniah atas kenaikan pangkat anda.


  Thank you very much.
  Terima kasih.


  I am really excited for you.
  Saya berasa gembira untuk anda.


  Saya berasa sangat teruja apabila mendengar kamu akan mempunyai seorang bayi.
  • I am
  • that
  • very excited
  • have a baby.
  • you're going to
  • to hear
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  You're getting engaged? That ______
  is wonderful news
  wonderful news
  are wonderful news
  is wonderfully news
  Tahniah untuk hari perkahwinan anda!
  • you
  • congrats
  • to
  • your
  • wedding day!
  • on
  Tahniah atas kehamilan anda.
  • having
  • a baby.
  • to
  • has
  • congratulations
  • on
  'Saya terdengar kamu telah mendapat kerja baru. Ia sememangnya berita baik!' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  I hearded you got a new job. That's great news!
  I heard you got a new job. That's great news!
  I heared you got a new job. That's great news!
  I heard you are get a new job. That's great news!
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya