En Üstünlük Derecesi
try Again
Tip1:hello
Lesson 104
En Üstünlük Derecesi
İpucu
Şanlıurfa is hot = Şanlıurfa sıcaktır.
Şanlıurfa is the hottest city in Turkey. = Şanlıurfa, Türkiye'deki en sıcak ildir.
Bir sıfatın en üstünlük hali, bir grup içindeki en üstün üyeyi belirtir. Burada 'en sıcak' (hottest) 'sıcak' (hot) sıfatının en üstünlük halidir.
Bu da, Türkiye'deki tüm iller içinde en sıcak olanının Şanlıurfa olduğu anlamına gelir.
İpucu
She is short = O (kadın) kısadır.
She is the shortest girl in our class. = O sınıfımızdaki en kısa kızdır.
Short -> Shortest.
Burada 'short' sözcüğünün en üstünlük hali 'shortest'tır.
Bir sıfatın en üstünlük halini oluşturmak için sonuna 'est' ekleriz.
İpucu
She is pretty = O güzeldir.
She is the prettiest girl in the world. = O dünyadaki en güzel kız.
Burada 'pretty' sözcüğünün en üstünlük hali 'prettiest'tir.

The + sıfat + est.
Burada sıfatın en üstünlük halini oluştururken 'pretty' sıfatının sonundaki 'y' 'i'ye dönüşür.
İpucu
He is intelligent = O, zekidir.
He is the most intelligent boy in the class. = O, sınıfın en zeki erkek çocuğudur.
Uzun sıfatların en üstünlük derecesi için sıfatın önüne 'most' getiririz.
'Most intelligent' 'intelligent' sıfatının en üstünlük halidir.

Intelligentest yanlıştır.
'O (erkek) ofisimizdeki en genç çalışandır.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
He is the younger employee in our office.
He is the more youngest employee in our office.
He is the youngest employee in our office.
He is the most young employee in our office.
'O sınıfımızın en güzel kızıdır.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
She is the prettier girl in the class.
She is the prettiest girl in the class.
She is the most pretty girl in the class.
She is more pretty girl in the class.
'En erken randevu saat 8.00'dedir.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
The most early appointment is at 8 o'clock.
The more early appointment is at 8 o'clock.
The earliest appointment is at 8 o'clock.
The earlier appointment is at 8 o'clock.
'Biz sınıfın en zeki öğrencileriyiz.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
We are the most intelligent students of the class.
We are the more intelligent students of the class.
We are the intelligentest students of the class.
We are the intelligentier students of the class.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Sezin is the ______
most heavy
more heavy
heavier
heaviest
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Merve is the ______
tallest
taller
most tall
more tall
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
İrem has ______
beautiful
more beautiful
the beautifullest
the most beautiful
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Mercedes is ______
more faster
most fast
the fastest
the faster
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Bugün en soğuk gün.
Onlar topluluğumuzun en zengin insanlarıdır.
  • of our community.
  • richer people
  • They are
  • the richest people
  • the most rich
  • They were
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Bu en kolay soruydu.
  'Pepsi en yaygın soğuk içecektir.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Pepsi is the most common cold drink.
  Pepsi is the more common cold drink.
  Pepsi is the mostest common cold drink.
  Pepsi is the very common cold drink.
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Sen en küçük oyuncağa sahipsin.
  Bir fincan bir kavanozdan küçüktür.
  • a jar.
  • a cup
  • small
  • is smaller than
  • is smallest
  • is most small than
  Everest Dağı dünyadaki en yüksek dağdır.
  • is the highest
  • Mount Everest
  • is the higher
  • in the world.
  • mountain
  • are
  O, sınıfın en zeki öğrencisidir.
  • the most bright
  • he is
  • the brightest
  • than
  • of the class.
  • student
  O, grubumuzdaki en zayıf kızdır.
  • girl
  • in our group.
  • the thinnest
  • most thin
  • she is
  • she was
  İpucu
  =
  Bir 'adjective' (sıfat) veya 'adverb' (zarf) sessiz bir harfle bitiyorsa en üstünlük halini bildirmek için sonuna 'est' ekleriz.
  =
  Big - Biggest

  Long - Longest

  High - Highest

  Tall - Tallest

  Short - Shortest
  İpucu
  =
  Bir 'adjective' (sıfat) veya 'adverb' (zarf) 'y' harfiyle bitiyorsa en üstünlük halini bildirmek için sonuna eklediğimiz 'est' 'y' harfini 'i'ye dönüştürür.
  =
  Pretty - Prettiest

  Silly - Silliest

  Early - Earliest

  Curly - Curliest
  İpucu
  =
  En üstünlük halini bildirmek için 'most' kullandığımız sıfatlar (adjectives) ve zarflar (adverbs) da vardır.
  =
  Beautiful - Most beautiful

  Attractive - Most attractive

  Decent - Most decent
  İpucu
  =
  Birtakım sıfatlar (adjectives) ve zarfların (adverbs) en üstünlük halleri ise istisnaya tabidir. Bunları ezberlememiz gerekir.
  =
  Good - Best

  Bad - Worst

  Little - Least

  Much - Most
  'Bu, hayatımın en kötü günü.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  It is the worse day of my life.
  It is the worst day of my life.
  It is the bad day of my life.
  It is the baddest day of my life.
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime