Present continuous tense - Practice
try Again
Tip1:hello
Lesson 104
Present continuous tense - Practice
Tip
Saya tidak bermain-main dengan Amal = I am not playing with Amal.
Dalam ayat negatif untuk masa sekarang \'present continous tense\', struktur ayat untuk \'I\' ialah:
I (am + not + verb -ing).
Manakala struktur ayat untuk \'he, she, it\' dan Kata Nama singular ialah:
(He/ she/ it is + not + verb -ing.)
=
Struktur ayat untuk 'you, we, they' dan Kata nama plural ialah:
(You/ we/ they are + not + verb -ing.)
'Di luar tidak hujan sekarang.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
It doesn't rain outside.
It's not raining outside.
It is not rain outside.
It will not rain outside.
'Kami tidak pulang ke rumah dari pasar. (masa sekarang)' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
We are not coming home from the market.
We were not coming home from the market.
We are not come home from the market.
We do not coming home from the market.
Tip
Kamu tengah bermain dengan Zaiti = You are playing with Zaiti.
Semasa menanyakan soalan untuk ayat \'present continuous tense\', kita menggunakan \'is/am/are\' sebagai permulaan.
Adakah anda sedang bermain dengan Zaiti? = Are you playing with Zaiti?
'Adakah anda sedang tidur?' Pilih penterjemahan bahasa Inggeris yang betul.;
Are you sleep?
Are you sleeping?
Do you sleeping?
Is you sleeping?
'Mereka tidak masuk ke dalam. (masa sekarang)' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
They will going inside.
They go inside.
They were not going inside.
They are not going inside.
'Layang-layang itu tidak berterbangan di langit. (masa sekarang)' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
The kite doesn't fly in the sky.
The kite will not flying in the sky.
The kite is not flying in the sky.
The kite not flying in the sky.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
Are we flying
Do we flying
Are we fly
Is we flying
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
am not plan
do not planning
are not planning
am not planning
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
We ______
are not waiting
not waiting
don't waiting
not doing wait
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
Does they cook
Will they cooking
Do they cooking
Are they cooking
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
He ______
is not working
is not work
don't work
does not working
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Kami tidak (sedang) belajar.
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Adakah dia sedang balik rumah?
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Adakah anda sedang menunggu kita?
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Saya tidak tidur sekarang.
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Saya berasa tidak sihat.
Adakah anda sedang menonton wayang?
  • a movie?
  • do
  • are
  • watch
  • watching
  • you
  Adakah dia sedang menunggu saya?
  • she
  • wait
  • waiting
  • for me?
  • is
  • does
  Mereka tidak (sedang) menonton TV.
  • watching
  • is
  • they
  • watch
  • TV.
  • are not
  Mereka tidak (sedang) berlatih untuk pertandingan itu.
  • are not
  • for the match.
  • they
  • do
  • practice
  • practicing
  Adakah mereka sedang bersiap sedia untuk ujian itu?
  • do
  • prepare
  • they
  • for the exams?
  • preparing
  • are
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya