Email എഴുതാൻ അറിയുക
try Again
Tip1:hello
Lesson 106
Email എഴുതാൻ അറിയുക
ടിപ്
=
എല്ലാ ജോലികളിലും email എഴുതുന്നത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ email എഴുതാൻ പഠിക്കാം
=
ടിപ്
Dear Sir = ശ്രീമാൻ

എപ്പോളും ഇ മെയിൽ ഒരു വന്ദനത്തോടുകൂടി തുടങ്ങുക.

'Dear Sir' കൂടുതൽ ഔപചാരികം ആണ് 'Hi Mohan' അനൗപചാരികം ആണ്
Hi Mohan = ഹായ് മോഹൻ

ചില കമ്പനികൾ Sir, Madam ഉപയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ ചില കമ്പനികൾ പേര് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു
ടിപ്
Dear Sir, I am writing to enquire about a job opening = പ്രിയപ്പെട്ട സർ, ഒരു ജോലിയെക്കുറിച്ച് അറിയാനാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്


അഭിവാദ്യത്തിന് ശേഷം, എഴുതുന്നതിന്റെ കാരണം പറയുക

This is in reference to the job opening listed on naukri.com
= ഇത് naukri.com ഇൽ കണ്ട ഒരു ജോലിയെ സംബന്ധിച്ചാണ്
ഒരു ജോലിയെ സംബന്ധിച്ച്
  • to
  • at
  • in
  • reference
  • a
  • job
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  I am ______
  write to enquire
  writing to enquire
  write to enquiring
  'ഇത് എന്റെ വിലയിരുത്തൽ (appraisal) സംബന്ധിച്ചാണ്' ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം തിരഞ്ഞെടുക്കുക;
  This is in reference to my appraisal
  She is in reference to my appraisal
  This is in reference to mine appraisal
  This is refer to my appraisal
  ടിപ്
  Thank you for your email = നിങ്ങളുടെ ഇ മെയിലിന് നന്ദി


  നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും email നു ഉത്തരം നൽകുമ്പോൾ, email അയക്കുന്ന ആളിന് നന്ദി പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വേണം mail തുടങ്ങാൻ.
  Thank you for contacting us = ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനു നന്ദി
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  Thank you ______
  for contact us
  to contact us
  for contacting us
  for contacting we
  നിങ്ങളുടെ ഇ മെയിലിന് നന്ദി
  • to
  • thank
  • email
  • your
  • for
  • thanks
  വൈകി ഉത്തരം നൽകുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം
  • for
  • delayed
  • sorry
  • response
  • the
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  Sorry ______
  for the delay
  for the with delay
  for the delayed
  from the delayed
  ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുക
  വൈകി
  ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപെട്ടതിനു നന്ദി
  • contact
  • us
  • Thank you
  • for
  • to
  • contacting
  താങ്കൾക്ക് സുഖം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു
  • hopeful
  • doing
  • are
  • you
  • hope
  • well
  Apologies=ക്ഷമിക്കുക
  for the delay=വൈകിയതിനു
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  ______
  Sorry for the delay
  Sorry for a delay
  Sorry to the delay
  കാണാതായ വാക്കുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക
  ______
  My apologize
  My apologies
  My apologys
  Further to our conversation=നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
  ടിപ്
  =
  Dear Sachin,
  Further to our conversation, I'm pleased to confirm your interview on Tuesday.
  Regards, Pooja
  =
  പ്രിയപ്പെട്ട സച്ചിൻ,
  നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, നിങ്ങളുടെ അഭിമുഖം ചൊവ്വാഴ്ച സ്ഥിരീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്.
  ബഹുമാനപൂർവ്വം, പൂജ
  നമ്മൾ സംസാരിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഞാൻ നമ്മുടെ യോഗം സ്ഥിരീകരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു
  • would like to
  • to
  • confirm our meeting
  • I
  • our conversation
  • further
  ടിപ്
  =
  Dear Mr. Mishra,
  Thank you for your email and sorry for the delayed response. I was on a vacation.
  I have looked at your documents and will get back to you with our proposal next week.

  Regards,
  Sachin
  =


  പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ മിശ്ര,
  നിങ്ങളുടെ ഇ മെയിലിന് നന്ദി, വൈകി ഉത്തരം നൽകുന്നതിൽ ക്ഷമിക്കണം. ഞാൻ അവധിയിൽ ആയിരുന്നു
  ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങൾ നോക്കി, ഞങ്ങളുടെ പ്രതികരണം അടുത്ത ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ അറിയിക്കാം.

  ബഹുമാനപൂർവ്വം,
  സച്ചിൻ
  ടിപ്
  Regards = ബഹുമാനപൂർവ്വം

  email ഇന്റെ അവസാനം അഭിവാദ്യം ചെയണം. കൂടുതൽ ആളുകൾ email അവസാനം Regards എഴുതുന്നു.
  Best wishes, kind regards, thank you എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കാം.
  Sincerely = കൃതജ്ഞതയോടെ
  =
  !
  കേൾക്കുക
  ടിപ്
  അടുത്ത വാക്ക്