Email लिहिणे शिका
try Again
Tip1:hello
Lesson 106
Email लिहिणे शिका
टिप
=
सगळ्याच नोकऱ्यांमध्ये Email लिहिणे बरेच कामी येते.
आज आपण इंग्रजीत Email लिहिणे शिकूया
=
टिप
Dear Sir = श्रीमान

नेहमी आपल्या ईमेल एक ग्रीटिंग किंवा अभिवादन च्या सोबत सुरु करा.

'Dear Sir' जास्त औपचारिक आहे आणि 'Hi Mohan' अनौपचारिक किंवा इनफॉर्मल आहे
Hi Mohan = नमस्कार मोहन

काही कंपन्या Sir, Madam वापरतात, तर काही कंपन्यांमध्ये सरळ नाव वापरले जाते
टिप
Dear Sir, I am writing to enquire about a job opening = प्रिय महोदय, मी एका नोकरीविषयी विचारपूस करण्यासाठी लिहित आहे


ग्रीटिंग च्या नंतर, लिहिण्याचे कारण सांगा

This is in reference to the job opening listed on naukri.com
= यह naukri.com पण सूचीबद्ध एका नोकरीच्या संदर्भात आहे
एका नोकरीच्या संदर्भात
  • to
  • at
  • in
  • reference
  • a
  • job
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I am ______
  write to enquire
  writing to enquire
  write to enquiring
  'हे माझ्या मूल्यमापनाच्या संदर्भात आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  This is in reference to my appraisal
  She is in reference to my appraisal
  This is in reference to mine appraisal
  This is refer to my appraisal
  टिप
  Thank you for your email = आपल्या इमेल साठी आभारी आहे


  जर आपण एखाद्याच्या email उत्तर देत आहात, तर email पाठवणाऱ्याचे आभार मानून आपली mail चालू करा
  Thank you for contacting us = आमच्याशी संपर्क साधल्याबद्दल आपले आभार
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Thank you ______
  for contact us
  to contact us
  for contacting us
  for contacting we
  आपल्या इमेल साठी आभारी आहे
  • to
  • thank
  • email
  • your
  • for
  • thanks
  उत्तर देण्यास उशीर झाल्याबद्दल क्षमा मागतो
  • for
  • delayed
  • sorry
  • response
  • the
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Sorry ______
  for the delay
  for the with delay
  for the delayed
  from the delayed
  उशिरा
  आमच्याशी साधल्याबद्दल आपले आभार
  • contact
  • us
  • Thank you
  • for
  • to
  • contacting
  आशा आहे आपण चांगले आहात
  • hopeful
  • doing
  • are
  • you
  • hope
  • well
  Apologies=क्षमा याचना
  for the delay=उशीर झाल्याबद्दल
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  ______
  Sorry for the delay
  Sorry for a delay
  Sorry to the delay
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  ______
  My Apologize
  My Apologies
  My Apologys
  Further to our conversation=आपल्या संभाषणाच्या आधारावर
  टिप
  =
  Dear Sachin,
  Further to our conversation, I'm pleased to confirm your interview on Tuesday.
  Reagrds, Pooja
  =
  प्रिय सचिन,
  आपल्या संभाषणाच्या आधारावर, मला मंगळवारी आपली मुलाखत पुष्ट करण्यासाठी आनंद होत आहे.
  सादर, पूजा
  आपल्या संभाषणाच्या आधारावर, मी आपली मीटिंग पुष्ट करू इच्छिते.
  • would like to
  • to
  • confirm our meeting
  • I
  • our conversation
  • further
  टिप
  =
  Dear Mr. Mishra,
  Thank you for your email and sorry for the delayed response. I was on a vacation.
  I have looked at your documents and will get back to you with our proposal next week.

  Regards, Sachin
  =


  प्रिय श्री मिश्रा,
  आपल्या इमेल बद्दल आभारी आहे आणि प्रतिक्रियेला उशीर झाल्याबद्दल खेद आहे. मी सुट्टीवर होतो .
  मी आपल्या कागदपत्रांवर लक्ष दिले आहे, आणि आमच्या प्रस्तावासोबत मी आपल्याला पुढच्या आठवड्यापर्यंत उत्तर देईन.

  सादर,
  सचिन
  टिप
  Regards = सादर

  Email चा शेवट सुद्धा अभिवादनाने करायला हवा. बहुतेक लोक email च्या शेवटी Regards लिहितात.
  Best wishes, kind regards, thank you वैगेरे सुद्धा वापरू शकता.
  Sincerely = विनम्र (निष्ठापूर्वक)
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द