Geçmiş Zaman Kipi: Düzensiz Fiiller
try Again
Tip1:hello
Lesson 106
Geçmiş Zaman Kipi: Düzensiz Fiiller
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
The last class ______
beganed
began
beginned
was begin
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Kerem ______
knew
know
knowed
known
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
The students ______
stand up
standed up
were stand up
stood up
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
She ______
came
is came
comed
is come
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
He ______
was cut
cuted
cut
cutted
'İki gömlek satın aldı.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
He buy two shirts.
He buyed two shirts.
He buys two shirts.
He bought two shirts.
'Üç bardak elma suyu içtik.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
We drink three glasses of apple juice.
We drinked three glasses of apple juice.
We drank three glasses of apple juice.
We drunk three glasses of apple juice.
'Tren platformdan geç kalktı.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
The train departed late from the platform.
The train departure late from the platform.
The train departted late from the platform.
The train was departed late from the platform.
'Caddede bir cüzdan buldum.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I find a wallet on the road.
I found a wallet on the road.
I finded a wallet on the road.
I finds a wallet on the road.
'Merve küçük erkek kardeşiyle kavga etti.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Merve fights with her younger brother.
Merve fighted with her younger brother.
Merve fought with her younger brother.
Merve was fight with her younger brother.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Ona telefon etmeyi unuttum.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Çantamı otobüste unuttum.
'Tüm umudu yitirdim.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I was lose all hope.
I lost all hope.
I loosed all hope.
I losed all hope.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Dün arkadaşlarımla buluştum.
'Ceza olarak yüz dolar ödedim.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I paid a hundred dollar as penalty.
I was pay a hundred dollar as penalty.
I did paid a hundred dollar as penalty.
I payed a hundred dollar as penalty.
Dün iki dondurma yedim.
  • had
  • two ice creams
  • I
  • haved
  • yesterday.
  • was have
  Eşyalarımı geri verdi.
  • return
  • he
  • stuff.
  • returned
  • my
  • was
  Pencerede bir şey gördüm.
  • saw
  • in the window.
  • I
  • something
  • seed
  • looked
  Ofiste yirmi dört saat geçirdik.
  • in the office.
  • spent
  • was spend
  • twenty four hours
  • we
  • spended
  Bana bir günde üç ders verdi.
  • teached me
  • in a day.
  • he
  • teach me
  • three lessons
  • taught me
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime