Email लिहिणे शिका - leave application
try Again
Tip1:hello
Lesson 107
Email लिहिणे शिका - leave application
I wanted to=मला करायचे होते
apply=अर्ज
I would like to=मला करायला आवडेल
request=विनंती
विनंती
मी सुट्टीसाठी विनंती करू इच्छितो
  • like
  • request
  • I would
  • I am
  • to
  • for a leave
  'मी सुट्टीसाठी अर्ज करू इच्छितो' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  I want to apply for a leave
  I want to application for a leave
  I am want to apply for a leave
  I am like to apply for a leave
  टिप
  I have to attend a wedding = मला एका लग्नात सामील व्हायचे आहे
  जेव्हाही, आपण एक आवश्यक काम (आवश्यकता) किंवा जबाबदारीविषयी बोलता, तेव्हा Have to चा वापर करावा
  I have to go to Pune for a ceremony = मला एका समारंभासाठी पुण्याला जायचे आहे
  'मला एका चुलत भावाच्या लग्नात सामील व्हायचे आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  I am to attend a cousin's wedding
  I go to attend a cousin's wedding
  I have to attend a cousin's wedding
  I attend a cousin's wedding
  'मी आज कार्यालयात येऊ शकत नाही कारण मला ताप आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  I can't come to the office today because I have a fever
  I don't come to the office today because I have a fever
  I am not come to the office today because I have a fever
  I do not have to come to the office today because I have a fever
  टिप
  =
  Dear Sir,
  I can't come to the office today as I have a fever. Kindly grant me a leave for today. Thank you for your consideration.
  Regards, Sachin
  =
  महोदय,
  मी आज कार्यालयात येवू शकत नाही कारण मला ताप आहे. कृपया मला आजची सुट्टी प्रदान करावी. आपल्या विचारासाठी आभारी आहे.
  सादर, सचिन
  टिप
  =
  Dear Sir,
  I wanted to request for a leave for three days (on December 12th, 13th, and 14th) as I have to attend my sister's wedding. I would be grateful if you would grant me this leave.
  Regards, Sachin
  =
  महोदय,
  मी आपणास तीन दिवसांची सुट्टीची विनंती करू इच्छितो, कारण मला माझी बहिणीच्या लग्नात सामील व्हायचे आहे. मी आपला आभारी राहीन जर आपण मला हि सुट्टी दिली..
  सादर, सचिन
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I ______
  am grateful
  would be grateful
  would be greatful
  मला एका समारोहासाठी मुंबईला जायचे आहे
  • am
  • go to Mumbai
  • for
  • I
  • have to
  • a ceremony
  मला तीन दिवसांच्या सुट्टीची विनंती करायची होती
  • wanted to
  • for
  • for a leave
  • three days
  • I
  • request
  टिप
  =
  Dear Sir,
  I wanted to inform you that my father is not well and I will have to go to my village for a few days to take care of him. Kindly grant me a leave for one week. Thank you very much.
  Regards, Sachin
  =
  महोदय,
  मी आपल्याला सुचवू इच्छितो कि माझ्या वडिलांची तब्बेत वाईट आहे आणि मला त्यांच्या देखरेखीसाठी काही दिवस माझ्या गावी जावे लागेल. कृपया मला एका आठवड्याची सुट्टी प्रदान करा. खूप खूप आभार.
  सादर, सचिन
  मी आपल्याला सुचवायचे होते
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I have ______
  go to
  to go to
  go
  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द