İyelik Sıfatları - My, your, his, her, their, our etc.
try Again
Tip1:hello
Lesson 108
İyelik Sıfatları - My, your, his, her, their, our etc.
İpucu
=
İyelik sıfatları, varlıkların aidiyetini gösteren sözcüklerdir.
My (benim)
Your (senin/sizin)
His (onun-bir erkekten bahsederken)
Her (onun-bir kadından bahsederken)
Its (onun-bir hayvandan veya cansız varlıktan bahsederken)
Our (bizim)
Their (onların)
=
İpucu
We will travel in our car. = Bizim arabamızda seyahat edeceğiz.
İyelik sıfatları aynı zamanda iyelik tanımlıklarıdır.

Varlıkların isimlerinin önüne gelerek kime ait olduğunu gösterir.
Bu cümlede araba isimdir. İyelik sıfatı our (bizim) arabanın kime ait olduğunu gösterir.

We = Biz.
Our = Bizim
'Burada yeni misin? İsmin nedir?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Are you new here? What is your name?
Are you new here? What is you name?
Are you new here? What is her name?
Are you new here? What is yours name?
'Erkek kardeşim ve karısı Cunda'dalar.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
My brother and her wife are in Cunda.
My brother and its wife are in Cunda.
My brother and his wife are in Cunda.
My brother and him wife are in Cunda.
İpucu
=
İyelik sıfatları Türkçede her zaman açıkça belirtilmese de İngilizcede belirtilmeleri zorunludur.

Eg: Merve anahtarlarını buldu. = Merve found her keys.
=
'Ben okuyorum. Bunlar benim kitaplarımdır.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I am studying. These are my books.
I am studying. These are mine books.
I am studying. These are its books.
I am studying. These are his books.
İpucu
This is my pen. = Bu benim tükenmez kalemimdir.
'My' sıfatı 'benim, 'mine' zamiri 'benimki' anlamına gelir. Şu ifadelerdeki kullanımı inceleyin:

My pen = Benim tükenmez kalemim - 'my' isimden (tükenmez kalem) önce gelir.

This pen is mine = Bu tükenmez kalem benimkidir - 'mine' cümlenin sonuna gelir
This pen is mine. = Bu tükenmez kalem benimkidir.
'Arabaya bak. Camları kırık.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Look at the car. It has glasses are broken.
Look at the car. Your glasses are broken.
Look at the car. His glasses are broken.
Look at the car. Its glasses are broken.
İpucu
=
'Its' Hayvanlar ve cansız varlıkların aidiyetini göstermek için kullanılır.

Şu kedi çok güzel. Tüyleri tamamen beyaz. = That cat is very beautiful. Its fur is totally white.

Kedi bir hayvan olduğundan 'its' kullanılır. Hayvanın cinsiyetini (gender) bildiğimiz durumlarda 'his' ve 'her' de diyebiliriz, özellikle evcil hayvanlar için.

Kedimiz yemeğini her zaman hızlı yer. = Our cat always eats her food quickly.
=
İpucu
Its = Onun - bir hayvan veya cansız varlıktan bahsederken
Unutmayın: 'Its' ve 'it's' farklı anlamlara gelen kelimelerdir.

'Its' bir iyelik sıfatıdır.

'It's' ise 'it is' veya 'it has' söz öbeklerinin kısaltılmış halidir.
It's = O ..dir
'Ben Rıza ve bu da kız kardeşim Filiz.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I am Rıza and this is her sister, Filiz.
I am Rıza and this is mine sister, Filiz.
I am Rıza and this is his sister, Filiz.
I am Rıza and this is my sister, Filiz.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
We have to be at the station early. ______
We
Our
Us
Ours
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
They are Mr. and Mrs. Selvi. ______
Their
There
Your
His
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I met Merve last night. It's ______
his
her
its
my
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
We need to leave or we will miss ______
your
our
their
its
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
That is Emre's shirt. You should give it back to ______
him
her
its
his
Onlar kendi giysilerini kullanacaklar.
  • use
  • their
  • they
  • own clothes.
  • will
  • them
  Pınar arabasını işe doğru sürüyor.
  • his
  • car
  • Pinar
  • to work.
  • drives
  • her
  Şemsiyenizi almayı unutmayın.
  • don't forget
  • their
  • yours
  • to take
  • umbrella.
  • your
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Akşam yemeğim nerede?
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
  Hediyeni aldın mı?
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime