Bezakan: Go/ get/ have
try Again
Tip1:hello
Lesson 108
Bezakan: Go/ get/ have
Tip
=
Marilah kita belajar perbezaan antara \'go,get,have\' hari ini.
=
Would you like=Adakah anda ingin
to go out=keluar
Tip
To have = mahu (makan)
\'Eat\' = makan, boleh juga menggunakan \'have\' untuk bermaksud makan makanan.
Contoh: Saya ingin makan sekeping piza berkeju. = \'I would like to have a pizza with cheese.\'
To have = mempunyai
\'Have\' juga bermaksud mempunyai. Contoh: \'I have a cat. \'= Saya mempunyai seekor kucing.
'Saya selalunya makan malam pada pukul 8.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I usually having dinner at 8 o'clock.
I am usually have dinner at 8 o'clock.
I usually have dinner at 8 o'clock.
I usually go dinner at 8 o'clock.
Tip
Get = ambilkan
Contoh: Bolehkah anda ambilkan sedikit susu = \'Can you get some milk?\'
=
'Tolong ambilkan sebungkus gula.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Please have a packet of sugar.
Please gets a packet of sugar.
Please to get a packet of sugar.
Please get a packet of sugar.
'Kami semua akan pergi menonton sebuah filem. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
We all will go for a movie.
We all will come for a movie.
We all will get for a movie.
We all will have for a movie.
'Saya tidak suka makan nasi semasa makan tengah hari.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
I don't like to having rice for lunch.
I don't like to have rice for lunch.
I don't like to do have rice for lunch.
I don't like to having rice for lunch.
'Saya ingin makan piza apabila balik ke rumah.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
When I go home, I am going to have pizza.
When I goes home, I am going to have pizza.
When I have home, I am going to have pizza.
When I going home, I am going to have pizza.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
Go
Get
Gets
to have
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Would you like ______
to gets
to go
to have
to come
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
We will ______
go
have
to have
going
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I will ______
go
get
have
gets
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Let's ______
have for
go
gets
have
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Makanlah sedikit makanan.
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Bolehkah anda ambilkan sedikit sayur-sayuran?
Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
Marilah pergi berjalan-jalan.
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya