Verbs (speak, live, eat, drink)
try Again
Tip1:hello
Lesson 11
Verbs (speak, live, eat, drink)
'Konuşmak' Doğru İngilizce çeviriyi seçin.;
Speak
Sleep
Eat
Dance
Do you speak=Konuşuyor musunuz?
=
=
İpucu
=
Türkçedekinin aksine, İngilizce fiillerin çekimleri öznelere göre çok büyük farklılık göstermez. 3. tekil kişi ve nesnelerde değişirler. (He/she/it/Ayşe/Ahmet ya da benzer özneler).

Birinci şahıs = Konuşan kişi (ben, biz)
İkici şahıs = konuşulan kişi (sen/ hepiniz, Ahmet ve sen, ikiniz)
Üçüncü şahıs = Konuşan veya dinleyen olmayan, hakkında konuşulan canlı veya cansız varlık
=
Örnek:
I speak English. = Ben İngilizce konuşuyorum.
You speak English. = Sen İngilizce konuşuyorsun.
They speak English. = Onlar İngilizce konuşuyorlar.
He speaks English. = İngilizce konuşuyor.
Ayşe speaks English. = Ayşe İngilizce konuşuyor.
Boşluğu doldurun.
I ______
speaks
am speak
speak
Boşluğu doldurun:
______
He
She
You
Eksik sözcüğü seçin.
______
They
I
She
İpucu
He speaks. = O konuşuyor.
He speak yanlıştır. Geniş zamanda 3. tekil kişi için (he, she, it, Ayşe, Sinan, the child, my mother etc.) fiilin sonuna -s eklenir.
=
O İNGİLİZCE KONUŞUR
  • is
  • he
  • speak
  • am
  • speaks
  • English
  'İngilizce konuşuyorum' Doğru çeviriyi seçin.;
  I speak English.
  You speak English.
  Speaks English.
  I speaks English.
  They=Onlar
  live =yaşıyorlar
  in Ankara=Ankara'da
  İpucu
  =
  Geniş zaman fiil çekimlerinde tek istisna 3. tekil şahıslar için geçerlidir.
  He, she, it.
  =
  3. tekil kişi için fiilin sonuna -s eklenir.
  We live in California.
  She lives in California.
  He lives in California.
  Boşluğu doldurun:
  They ______
  liven
  lives
  live
  Doğru sözcüğü seçin:
  She ______
  live
  lives
  is live
  is lives
  Uygun sözcüğü seçin:
  You ______
  live
  lives
  are live
  'O (kadın) Kaliforniya'da yaşıyor.' Doğru çeviriyi seçin:;
  She live in California.
  She lives in California.
  He lives in California
  He live in California
  İpucu
  =
  I, you, we, they -> Live
  He, she, it -> lives
  =
  I, you, we, they -> Speak
  He, she, it -> Speaks
  İpucu
  To eat = Yemek
  I, you, we, they -> Eat
  He, she, it -> Eats
  =
  'You eat.' Doğru çeviriyi seçin:
  Siz yersiniz
  O yer
  Doğru çeviriyi seçin: 'Ben yerim.'
  I eats.
  I eat.
  İpucu
  To drink = İçmek
  I, you, we, they -> drink
  He, she, it -> drinks
  =
  Doğru sözcüğü seçin.
  I ______
  drinks
  am drink
  drink
  Doğru çeviriyi seçin:
  He ______
  drinks
  drink
  'Verbs'^~^'typefacestyle'
  To Live Yaşamak
  To Speak Konuşmak
  To Eat Yemek
  To Drink İçmek
  I speak Ben konuşurum
  You speak Sen konuşursun
  You speak Siz konuşursunuz
  He speaks O (erkek) konuşur
  She speaks O (kadın) konuşur
  We speak Biz konuşuruz
  You (you all) speak Siz konuşursunuz
  They speak Onlar konuşur
  İpucu
  =
  Şimdiye kadar fiilleri kişi zamirleriyle kullandık. Benzer bir durum isimler için de geçerlidir.

  Geniş zamanda:
  3. tekil şahıs bir kişi ismi için fiilin sonuna '-s' ekleriz.
  Bu ismin yerine geçecek kişi zamirini düşünün. Zamir he/she/it ise isim 3. tekil şahıs demektir.
  =
  Kadın su içer. = The woman drinks water.
  Adam su içer. = The man drinks water.
  Ayşe su içer. = Ayşe drinks water.
  Hasan su içer. = Hasan drinks water

  3. çoğul şahıslar için fiilin sonuna '-s' eklenmez
  Öğretmenler su içerler. = The teachers drink water.
  'Ahmet Fransızca konuşur.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin.;
  Ahmet speaks French.
  Ahmet speak French.
  Ahmet is speak French.
  Ahmet is speaking French.
  'Ekmek yerim.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  I eat bread.
  You eats bread.
  I eats bread.
  I am eat bread.
  Doğru İngilizce kelimeyi seçin:
  They ______
  eats
  eat
  are eat
  BİZ SU İÇİYORUZ
  • drinks
  • we
  • am
  • water
  • drink
  • are
  'O (kadın) dans eder.' İngilizce çeviriyi seçin.;
  She dances.
  She sleeps.
  She eats.
  She drinks.
  Uygun sözcüğü seçin.
  I ______
  dances
  dance
  am dance
  dancing
  Uygun sözcüğü seçin.
  They ______
  dance
  dances
  are dance
  dancing
  'O (erkek) dans eder.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin.;
  He dances.
  He does dances.
  He does dance.
  He is dancing.
  İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN:
  BİZ DANS EDERİZ
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime