Gelecekten bahsetmek - I will
try Again
Tip1:hello
Lesson 110
Gelecekten bahsetmek - I will
İpucu
Yarın okula gideceğime söz veriyorum. = I promise that I will go to school tomorrow.
Future tense (gelecek zaman), henüz gerçekleşmemiş ancak gelecekte gerçekleşecek olan eylemlerden ve durumlardan bahsederken kullanılır. Bu tür cümlelerde \'will\' kullanırız.
=
Dikkat edin: 'will' ile kullanılan fiilin yapısında değişiklik olmaz.
'Yarın işe gideceğim.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I will go to work tomorrow.
I will gone to work tomorrow.
I will went to work tomorrow.
I will goes to work tomorrow.
'Ondan hoşlanacağından eminim.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I'm sure you can like her.
I'm sure you will like her.
I'm sure you are like her.
I'm sure you will liking her.
'Yarın eve gidiyoruz.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
We were go home tomorrow.
We will go home tomorrow.
We will went home tomorrow.
We will goes home tomorrow.
'O (erkek) 2017'de Londra'ya gidecek.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
He will goes to London in 2017
He goes to London in 2017
He will went to London in 2017
He will go to London in 2017
'Bu akşam yemek yiyeceğiz.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
We will have dinner tonight.
We have dinner tonight.
We will have to dinner tonight.
We did not have dinner tonight.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
She ______
will danced
will dance
will dances
will do dance
'Gelecek zaman kipinde fiillerin yapısında bir değişiklik olmaz, çoğul ve tekil kişiler için aynı şekilde mastar halinde kullanılırlar.'^~^'typefacestyle'
English Türkçe Short Form
I will dance Ben dans edeceğim Ill dance
You will dance Sen/siz dans edeceksin/iz Youll dance
She will dance O (kadın) dans edecek Shell dance
He will dance O (erkek) dans edecek Hell dance
We will dance Biz dans edeceğiz Well dance
They will dance Onlar dans edecekler Theyll dance
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
We ______
are watch
will watched
will watches
will watch
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I ______
asks
will asks
will ask
will asked
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
They ______
will try to come
will try to came
will tried to come
will try to comes
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
The train ______
leave
will leave
will left
will live
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Ders saat 8'de başlayacak.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Kapıyı açacağım.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Arabayı istasyona ben süreceğim.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Sana yardım edeceğim.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Onlar eve gelecekler.
O (kadın) Pazar günü bizde kalacak.
  • can
  • she
  • on Sunday.
  • at our place
  • stay
  • will
  Biz yarın yola çıkmıyoruz.
  • leave
  • will be
  • will
  • tomorrow.
  • we
  • not
  İşe geç kalacaklar.
  • late
  • will
  • for work.
  • be
  • later
  • they
  50 kişi davet edeceğim.
  • invite
  • I am
  • invites
  • 50 people.
  • I will
  • 50 peoples.
  Yarın sabah ulaşacağız.
  • tomorrow
  • reach
  • we will
  • morning.
  • reached
  • we can
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime