Gelecekten bahsetmek - Soru ve olumsuz cümle kurmak
try Again
Tip1:hello
Lesson 111
Gelecekten bahsetmek - Soru ve olumsuz cümle kurmak
İpucu
She will not come with us. = O bizimle gelmeyecek.
Gelecek zamanda olumsuz cümle yapmak için fiilden önce 'not' kullanırız.
=
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I ______
will not go
willn't go
will go not
will no go
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
She ______
will leave not
will no leave
will not leave
will leave no
İpucu
She will come with us. = O bizimle gelecek.
Will she come with us? = O bizimle gelecek mi?
Gelecek zamanda soru cümleleri 'will' ile başlayarak diğer soru cümlelerinde olduğu gibi devam eder.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
______
You will be
Will be you
Will you be
Will be
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
______
Will bring she
Will she bring
Will she brings
Do you bring
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
______
Will they want
Will they wants
Will want they
Will do they want
'Ona yardım etmeyeceksin.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Will you help her?
You not will help her.
You will help her not
You will not help her.
'Onu partiye davet etmeyeceğim.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I can not invite her to the party.
I was not invite her to the party.
I will not invite her to the party.
I will invite her to the party.
'Gece beni arayacak mısın?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Will you call me at night?
Do you call me at night?
Will call you at night
You will call me at night?
'Sırrını hiç kimseye anlatmayacağım.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I will be not tell your secret to anyone.
I will not tell your secret to anyone.
I will tell your secret to anyone.
I do not tell your secret to anyone.
'Vaktinde ulaşacak mısın?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Do you reach on time?
Will you not reach on time?
Did you reach on time?
Will you reach on time?
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Yürüyüşe çıkacağız.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Nehre atlayacak mıyız?
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Ben oynamayacağım.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Biz ne zaman uyuyacağız?
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Biz tekrar ağlamayacağız.
Onunla (kadın) evlenmeyeceğim.
  • will not
  • don't
  • I
  • marry
  • his.
  • her.
  Güneş saat 6'da doğacak.
  • be
  • the sun
  • at 6 o'clock.
  • rises
  • A sun
  • will rise
  Yılbaşı gecesi kar yağacak mı?
  • on New Year's Eve?
  • will it
  • snows
  • snow
  • snowing
  • does it
  Sana yeni bir oyuncak satın alacağız.
  • a new toy.
  • we will
  • buys
  • you
  • we can
  • buy
  Sana neden yardım edeceğim?
  • why
  • I
  • do
  • will
  • you?
  • help
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime