Alıştırma - Will, Won't
try Again
Tip1:hello
Lesson 112
Alıştırma - Will, Won't
İpucu
Yarın uyuyacağım. = I will sleep tomorrow.
Gelecek zamandan bahsederken 'will' kullanırız.
Yarın uyumayacağım. = I will not sleep tomorrow.
Gelecek zaman olumsuz cümleleri için 'will not' kullanırız.
'Ben çalışmayacağım.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I will not work.
I will work.
I not will work.
I will not do work.
'Dışarı çıkmayacağım.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I will go not outside.
I don't will go outside.
I am not will go outside.
I will not go outside.
İpucu
Will not = Won't
Unutmayın: 'Will not' söz öbeği 'won't' olarak kısaltılabilir. Bu kısaltma özneye göre değişiklik göstermez, hep aynı kalır.
=
'Telefona yanıt vermeyeceğim.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I will answer the phone.
I won't answer the phone.
I will won't answer the phone.
I will do not answer the phone.
'Ankara'da uzun yıllar boyu yaşadılar - terk etmek istemeyeceklerdir.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
They have lived in Ankara for so many years - they will don't want to leave.
They have lived in Ankara for so many years - they will want to leave.
They have lived in Ankara for so many years - they won't want to leave.
They have lived in Ankara for so many years - they not will want to leave.
'Evde kalacağım, dışarıda yağmur yağıyor.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I will do stay at home, it's raining outside.
I will stay at home, it's raining outside.
I am not will stay at home, it's raining outside.
I will not stay at home, it's raining outside.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Don't stay out too late, you ______
will
won't
won't will
didn't
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
She ______
won't arrive
will arrive
were not arrived
won't not arrive
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
He ______
will showed
won't shows
will shows
will show
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
There ______
won't not be
won't be
will won't be
will be not
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
The weather ______
wasn't
not will
won't
don't
Akşam saat 6'da okula döneceğiz.
  • at 6 o'clock
  • school
  • in the evening.
  • we will
  • get back to
  • do
  Vaktinde varamayacağım.
  • able to
  • I
  • on time.
  • won't be
  • will won't be
  • arrive on time.
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime