Gelecek zaman için şimdiki zaman kipini kullanmak
try Again
Tip1:hello
Lesson 113
Gelecek zaman için şimdiki zaman kipini kullanmak
İpucu
What are you doing tomorrow evening? = Yarın akşam ne yapıyorsun?
Türkçede olduğu gibi İngilizcede de şimdiki zaman kipi konuşulan andan sonraki bir gelecekte gerçekleşecek eylemlerden bahsederken kullanılabilir.
Bu durumlarda 'is/am/are' yardımcı fiilinin ardından '-ing' eki almış temel fiil gelir.
=
Gelecekten bahsederken de şimdiki zaman kipini kullanabiliriz.
'Yarın akşam ne yapıyorsun?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
What are you do tomorrow evening?
What do you do tomorrow evening?
What are you doing tomorrow evening?
What do you doing tomorrow evening?
'Bu akşam hiçbir şey yapmıyorum.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I am not doing anything this evening.
I am not do anything this evening.
I don't do anything this evening.
I not doing anything this evening.
Bu Cumartesi bir parti veriyorum.
  • I am
  • have
  • this Saturday.
  • do
  • a party
  • having
  'Yarın bir şey yapıyor musun?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Are you doing anything tomorrow?
  Are you do anything tomorrow?
  Do you doing anything tomorrow?
  Do you do anything tomorrow?
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I ______
  am visit
  am visiting
  will visiting
  do visit
  Gelecek Salı günü çalışıyor musun?
  • next Tuesday?
  • work
  • do
  • working
  • are
  • you
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  We ______
  are having Christmas celebrations
  are have Christmas celebrations
  will having Christmas celebrations
  is having Christmas celebration
  Yarın annemle bir sergiye gidiyorum.
  • I am
  • go
  • to an exhibition
  • do
  • going
  • with my mother tomorrow.
  Dinleyin
  Hi Remzi, What are you doing this evening?
  Merhaba Remzi, bu akşam ne yapıyorsun=


  I am studying for a test this evening.
  Bu akşam bir test için çalışıyorum.


  Oh. And tomorrow?
  Ah, peki yarın?


  I am not doing anything tomorrow.
  Yarın hiçbir şey yapmıyorum.


  I am having a party at my place tomorrow evening. Do you want to come?
  Yarın evimde bir parti veriyorum. Gelmek ister misin?


  Sure. See you tomorrow!
  Elbette. Yarın görüşmek üzere!


  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  I ______
  traveling to Italy
  am travel to Italy
  am traveling to Italy
  do traveling to Italy
  Yarın saat 7'de yola çıkıyorum.
  • leave
  • I am
  • at 7 PM yesterday.
  • leaving
  • coming
  • at 7 PM tomorrow.
  'Pazar günü babamla birlikte bankaya gidiyorum.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  I am go to the bank with my father on Sunday.
  I am going to the bank with my father on Sunday.
  I will going to the bank with my father on Sunday.
  I going to the bank with my father on Sunday.
  Kendi işimi kuruyorum.
  • start
  • starting
  • my own
  • I am
  • business.
  • do
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  ______
  Do you go
  Are you go
  Will you going
  Are you going
  Remzi yarın ofise geliyor mu?
  • Remzi
  • is
  • to office
  • come
  • coming
  • tomorrow?
  Yarın saat kaçta geliyorsun?
  • what time
  • you
  • come
  • are
  • coming
  • tomorrow?
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime