Modals: would, shall, will, can, could
try Again
Tip1:hello
Lesson 113
Modals: would, shall, will, can, could
Tip
Would you like to have something? = Adakah anda ingin makan apa-apa?
Apabila menawarkan sesuatu kepada pihak lain, soalan dimulakan dengan \'would\' atau \'shall\'.
\'Would you like\' dan \'shall\' juga adalah kata yang sopan untuk menanya \'adakah anda perlu/ingin/mahu\'. =
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
Would you
Can you
Are you
Do you
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
May you
Could you
Can you
Would you
Tip
Saya akan menolong kamu memasak = I will help you in cooking.
Apabila berjanji kepada orang lain tentang yang pastinya akan berlaku/dilakukan. \'Akan\' = \'Will\'
=
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I ______
do help
will help
does help
helps
'Perlukah saya ambilkan sayur-sayuran itu?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Did I get the vegetables?
Will I get the vegetables?
Am I get the vegetables?
Shall I get the vegetables?
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
Are you
Would you
You are
Does you
'Perlukah saya memotong roti itu?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Would I slice the bread?
Can I slice the bread?
Am I slice the bread?
Shall I slice the bread?
'Inginkah anda makan sekeping piza?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Would you like a pizza?
Shall you like a pizza?
Can you like a pizza?
Do you like a pizza?
'Inginkah anda minum sedikit kopi?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Would you like to have some coffee?
Do you like to have some coffee?
Shall you like to have some coffee?
May you like to have some coffee?
'Adakah anda ingin pergi bersama saya?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
May you like to come with me?
Do you like to come with me?
Would you like to come with me?
Are you like to come with me?
'Patutkah kami beredar?' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Would we leave?
Shall we leave?
Will we leave?
Are we leave?
Adakah anda memerlukan saya untuk membantu anda?
  • like me
  • shall you
  • help you?
  • would you
  • do you
  • to
  Saya akan menolong kamu untuk menyapu lantai.
  • help you
  • Should I
  • I will
  • cleaning the floor.
  • I do
  • in
  Perlukah saya dapatkan satu seterika untuk kamu?
  • I get
  • for you?
  • shall
  • would
  • an iron
  • am
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Saya akan menolong kamu membeli baju.
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Inginkah anda singgah di sini?
  Menerjemahkan ke Bahasa Inggeris.
  Saya akan menolong kamu untuk membungkus.
  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya