A, an, the - Latihan Articles
try Again
Tip1:hello
Lesson 114
A, an, the - Latihan Articles
Tip
\'I have got a headache\' = Saya sakit kepala.
Kata Artikel 'a / an' digunakan untuk penyakit yang biasa (I've got a headache. I've got a stomach-ache. I've got a cold.)
Tetapi untuk sakit gigi dan sakit telinga tidak menggunakan 'a'.
Sakit kanser \'cancer\' juga tidak menggunakan \'a\'. =
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
He was diagnosed with ______
a cancer
an cancer
the cancer
cancer
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
I have bought ______
a new house
an new house
the new house
new house
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Ahmad is ______
a Engineer
an Engineer
the Engineer
Engineer
Tip
Saya ada beberapa helai Kemeja Polo = I have a couple of Polo shirts.
Gunakan \'a\' sebelum Kata Bilangan \'couple of\'.
'A' selain bertindak sebagai Kata Artikel, ia juga digunakan bersama \'a dozen, a hundred, a thousand, a million, a tenth, a quarter, a score (20), a lot of, a great deal of\' etc.
=
'Dia ada dua belas pasang kasut. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
He has an dozen shoes.
He has a dozen shoes.
He has the dozen shoes.
He has dozen shoes.
Tip
Alangkah indahnya hari ini! = What a lovely day!
Selepas \'what\' atau \'such\' jikalao diikuti dengan Kata Adjektif + Kata Nama yang boleh dibilang , maka menggunakan \'a\' sebelum Kata Adjektif.
Alangkah bagusnya budak ini = Such a nice kid!
'Itu merupakan suatu perjalanan yang panjang. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
That was such an long journey.
That was such the long journey.
That was such a long journey.
That was such long journey.
'Bumi berkitar mengelilingi matahari.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
Earth revolves around Sun.
A Earth revolves around the Sun.
An Earth revolves around a Sun.
The Earth revolves around the Sun.
'Kunci itu di atas katil.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
The keys are on the bed.
Keys are on the bed.
A keys are on the bed.
An keys are on the bed.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
There was an old lady. ______
A lady
An lady
The lady
Lady
Tip
He is the guy who stole my money. = Dialah lelaki yang mencuri wang saya.
Dalam sesuatu ayat, apabila kita bercakap tentang seseorang di dalam situasi yang tertentu, kita menggunakan \'the\' sebelum Kata Nama itu. Dalam contoh ayat di atas, kita tidak bermaksud sesiapa lelaki. Kita bermaksud lelaki yang mencuri wang itu, maka \'the\' digunakan.
Contoh: The woman who wears red clothes. = Perempuan itu yang berbaju merah.

Menggunakan \'the\' kerana merujuk kepada perempuan yang tertentu iaitu yang berbaju merah.
'Perempuan itu, yang bertopi merah, ialah adik saya.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
A girl, who is wearing a cap, is my sister
The girl, who is wearing a cap, is my sister
An girl, who is wearing a cap, is my sister
Girl, who is wearing a cap, is my sister
Tip
Dia ialah pemain ketiga dalam pasukannya. = He is the third player of his team.
Gunakan \'the\' sebelum kata yang mempunyai turutan: pertama (first), kedua (second), ketiga (third) dan sebagainya.
=
'Kamu adalah orang yang pertama mengetahui perkara ini.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
You are the first person to know this.
You are a first person to know this.
You are an first person to know this.
You are first person to know this.
Tip
Edison tercipta mentol = Edison invented the light bulb.
Gunakan \'the\' apabila bercakap tentang Kata Nama yang umum.
=
Tip
Yang kaya jarang-jarang murah hati. = The rich are rarely generous.
\'The\' juga boleh digunakan untuk bercakap tentang sekumpulan orang yang khas (class). Contohnya: The rich (yang kaya), the poor (yang miskin).
=
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
A poor
The poor
An poor
Poor
Tip
Orang Jepun sangat rajin. = The Japanese are very hardworking.
Apabila bercakap tentang keseluruhan rakyat sesebuah negara menggunakan \'the\'.
Akan tetapi, sila ambil perhatian, apabila bercakap tentang individu tidak sepatutnya menggunakan \'the\', contohnya: \'He is the Japanese\' SILAP! \'The\' tidak boleh digunakan untuk bercakap tentang kewarganegaraan. =
Tip
Saya boleh bermain gitar = I can play the guitar.
Boleh juga menggunakan \'the\' sebelum peralatan muzik.
=
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
Samad knows how to play ______
a piano
an piano
piano
the piano
Tip
=
Untuk tempat awam, hotel dan suratkhabar menggunakan \'the\'.
Contoh: \'The Catholic Church\' dan \'The Malay Mails\'.
=
'The Star adalah salah satu suratkhabar yang menerajui di Malaysia. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
A Star is one of the leading newspapers of Malaysia.
The Star is one of the leading newspapers of Malaysia.
An Star is one of the leading newspapers of Malaysia.
Star is one of the leading newspapers of Malaysia.
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
______
Marriott hotel
An Marriott hotel
A Marriott hotel
The Marriott hotel
Tip
=
Gunakan \'the\' sebelum sesetengah nama tempat.
Contohnya: Pantai = \'The Mediterranean Sea\'
Sungai =\' The Yangtze River\'
Pulau = \'The Andaman and Nicobar Islands\'
Gunung = \'The Himalayas\'
Nama sesetengah negara = \'The USA\'
Gurun = \'The Sahara desert\'
=
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
She is ______
a Malaysian
an Malaysian
the Malaysian
Malaysian
Tip
=
The children are at school. = Anak-anak berada di sekolah.
I am at work. = Saya bekerja.
=
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
She speaks fluent ______
a English
an English
the English
English
=
!
Dengar
Tip
Perkataan seterusnya