'Going to' ile gelecek zaman
try Again
Tip1:hello
Lesson 114
'Going to' ile gelecek zaman
İpucu
Eskişehir'e sabah treniyle gidiyoruz. = We are taking the morning train to Eskişehir.
Gelecekteki planlardan bahsetmek için şimdiki zaman kipini (is/am/are + fiil + ing) kullanabiliriz.
Toplantı saat 11:00'de başlayacak. = The meeting is going to start at 11 AM.
Hedeflerden ve niyetlerden bahsederken going to (going to + fiil + ing) kullanırız.
İpucu
=
'Going to' Kullanımı:
=
1) Intentions: Niyetleri ifade etmek için. (Örn: I am going to hire someone for this work = Bu iş için birini işe alacağım).

2) Predictions: Öngörüler için (Örn: It is going to rain = Yağmur yağacak).

3) Gelecekteki bir olay için (Eg: Remzi is going to turn 30 this November = Remzi bu Kasım'da 30'una basacak).
'Sigara içmeyi bırakacağım.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I am going to quit smoking.
I am go quit smoking.
I am going to quitting smoking.
I will going to quit smoking.
'Şu andan itibaren çok çalışacağım.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I am going to work hard from now on.
I am work hard from now on.
I am going to working hard from now on.
I am go to work hard from now on.
'Sınavı geçeceksin.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
You're pass the exam.
You're going to passing the exam.
You'll going to pass the exam.
You're going to pass the exam.
Yağmur yağacak.
  • raining.
  • is
  • to
  • rain.
  • going
  • it
  Daha sonra Remzi'yi arayacağım ve ona bu haberden bahsedeceğim.
  • call Remzi later
  • going to
  • this news.
  • and tell him
  • calling
  • I am
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  Be careful! We ______
  will
  are going
  are
  go
  'Böyle zaman kaybetmeye devam ederlerse, başarısız olacaklar.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  If they keep on wasting time like this, then they're going to fail.
  If they keep on wasting time like this, then they're fail.
  If they keep on wasting time like this, then they going to fail.
  If they keep on wasting time like this, then they'll going to fail.
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  My sister is ______
  going to graduate
  going to graduation
  graduate
  going to pass out
  Babam bu Mart ayında 45 yaşına basacak.
  • 45 this March.
  • is
  • going to
  • be
  • go to
  • my father
  'İşe birini alacak mısın?' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  Are you going to hire someone?
  Are you hire someone?
  Do you going to hire someone?
  Will you going to hire someone?
  Fuar çok kalabalık olacak mı?
  • Is it
  • be
  • very crowded
  • at the fair?
  • does
  • going to
  Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
  My company ______
  is going to moving
  is going to move
  will going to move
  is go to moving
  'Toplantı saat 11'de başlayacak.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
  The meeting is going to start at 11.
  The meeting is start at 11.
  The meeting will be going to start at 11.
  The meeting is going to starting at 11.
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime