'Because' & 'so' arasındaki fark
try Again
Tip1:hello
Lesson 115
'Because' & 'so' arasındaki fark
İpucu
I did not go to school because I was sick. =
Okula gitmedim çünkü hastaydım.
'Because' bir şeyin nedenini veya kaynağını açıklarken kullanılır.

Because = Çünkü
=
'O (kadın) hediyeler aldı çünkü doğum günüydü.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
She got presents so it was her birthday.
She got presents because it was her birthday.
She got presents but it was her birthday.
She got presents then it was her birthday.
'Bugün erken geldik çünkü bir toplantımız var.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
We came in early today because we had a meeting.
We came in early today so we had a meeting.
We came in early today but we had a meeting.
We came in early today that's why we had a meeting.
İpucu
I lost my car keys, so I took a taxi. = Araba anahtarlarımı kaybettim, bu yüzden taksiye bindim.
Bir sonucu bildirmek için 'so' kullanırız.

So = Bu yüzden, böylece, dolayısıyla
=
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
My house isn't big ______
because
so
then
but
'Merve filmi beğenmedi, bu yüzden televizyonu kapattı.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
Merve did not like the movie because she turned the TV off.
Merve did not like the movie then she turned the TV off.
Merve did not like the movie but she turned the TV off.
Merve did not like the movie so she turned the TV off.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I want to have a party, ______
because
so
but
then
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
The meeting will be on Saturday, ______
so
then
because
but
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
My sister cooks well, ______
so
because
but
so that
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
My house is small ______
but
so that
because
so
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Her sister dances a lot, ______
such as
then
because
but
'Kız kardeşim uyanıktı, dolayısıyla içeri gelebildim.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
My sister was awake, because I could come inside.
My sister was awake, then I could come inside.
My sister was awake, but I could come inside.
My sister was awake, so I could come inside.
'Pakize'yi sevmiyorum, bu yüzden onu aramadım.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I don't like Pakize, so I did not call her.
I don't like Pakize, because I did not call her.
I don't like Pakize, that I did not call her.
I don't like Pakize, then I did not call her.
'O (erkek) yarışı kazandı çünkü çok çalışkandı.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
He won the race so he was hard working.
He won the race because he was hard working.
He won the race then he was hard working.
He won the race but he was hard working.
'Bizi partiye davet etti çünkü iyi arkadaşız.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
She invited us for the party, so we are good friends.
She invited us for the party, but we are good friends.
She invited us for the party, because we are good friends.
She invited us for the party, that we are good friends.
=
!
Dinleyin
İpucu
Bir sonraki kelime