Adres sormak
try Again
Tip1:hello
Lesson 117
Adres sormak
Can you=-ebilir misin?
tell=anlatmak
me=bana
İpucu
Where is the mosque? = Cami nerede?
The mosque is across the road. = Cami caddenin karşı tarafında.
Across karşısında, öbür tarafında
Past -den sonra, geçince
Around etrafında
Among arasında
Beyond ötesinde
Straight ahead dümdüz, tam karşıda
Left sol
Right sağ
Opposite karşı
Next to yanında
Between arasında
'Kütüphane süpermarketten sonra.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
The library is past the supermarket.
The library is next the supermarket.
The library is left to the supermarket.
The library is behind the supermarket.
'Benzin istasyonu caddenin karşı tarafında.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
The gas station is behind the street.
The gas station is past the street.
The gas station is next to the street.
The gas station is across the street.
'Müze ağaçların arasında' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
The museum is away from the trees.
The museum is situated among the trees.
The museum is around the trees.
The museum is beyond the trees.
'Düz git ve sağa dön' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:
Go left and turn straight
Go straight and turn right
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
It will be ______
on your left
in left
beyond left
across left
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
That house is ______
left
right
center
between
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
Rıza is standing ______
next to
between
on
above
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
After you pass the supermarket, ______
turn left
go next
take next
left turn
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
The bookstore is on the second floor. It's ______
from the left
in to the left
at left
on the left
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Yukarı çık ve düz yürü.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Asansörle yedinci kata çık.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Restoran hastanenin yanındadır.
Köprüyü geçtikten sonra sağa dön.
  • the bridge
  • turn right.
  • crossing
  • cross
  • turn to right after
  • after
  Camiye gitmek için karşıya geç.
  • the mosque.
  • the road
  • cross
  • beyond
  • to go to
  • across
  Diyaloğu dinleyin
  Hello Merve, can you tell me the way to the music store?
  Merhaba Merve, müzik dükkanının yolunu bana tarif edebilir misin?


  Sure, Go straight ahead on Istikal Avenue.
  Elbette, İstiklal Caddesinde düz devam et.


  Ok, then?
  Tamam, sonra?


  Walk past the mall and turn right. Then, cross the street and take the first left after the mosque. The Music store will be in front of you.
  Alışveriş merkezini geçip sağa dön. Sonra, caddeden karşıya geç ve camiden sonraki ilk sola dön. Müzik dükkanı önünde olacak.


  Alright!
  Tamam!


  Hope you have understood the way.
  Umarım yolu anlamışsındır.


  Absolutely! Thanks for your help.
  Kesinlikle! Yardımın için teşekkürler.


  You're welcome.
  Bir şey değil.


  Diyaloğu dinleyin
  Hey Rıza, Do you know the way to the Post Office?
  Merhaba Rıza, postanenin yolunu biliyor musun?


  Yes, I do.
  Evet, biliyorum.


  Can you please explain it to me?
  Bana tarif edebilir misin?


  Yes, of course! Walk along Atatürk Street and then turn left from the music store.
  Tabii, elbette! Atatürk Caddesinde devam et ve müzik dükkanından sola dön.


  Ok, then?
  Tamam, sonra?


  Walk down Mis street, then walk past the Mall, it's the last building on your left.
  Mis sokağından aşağıya yürü, sonra alışveriş merkezini geç, solundaki son bina (postane)


  I got it. Thanks a lot.
  Anladım. Çok sağol.


  You're welcome.
  Bir şey değil.


  'Go straight ahead.' Doğru Türkçe çeviriyi seçin:;
  Dümdüz gidin
  Sağa dönün
  Arkaya gidin
  Düz ve arkaya gidin
  'Walk past the library.' Doğru Türkçe çeviriyi seçin:;
  Kütüphaneden sağa dönün.
  Kütüphanenin yanına gidin.
  Kütüphaneyi geçin.
  Kütüphanenin arkasına gidin.
  'Cross the street.' Doğru Türkçe çeviriyi seçin:;
  Caddenin yakınına yürüyün.
  Caddenin öbür tarafında
  Caddeye doğru
  Caddeden karşıya geçin.
  'Walk along the street.' Doğru Türkçe çeviriyi seçin:;
  Caddenin yakınında yürüyün.
  Cadde boyunca yürüyün.
  Caddede yürüyün.
  Caddeden karşıya geçin.
  'It's in front of you.' Doğru Türkçe çeviriyi seçin:;
  O önünde.
  O arkanda.
  O hemen ilerinde.
  O yanında.
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime