आनंद आणि नैराश्य व्यक्त करणे
try Again
Tip1:hello
Lesson 119
आनंद आणि नैराश्य व्यक्त करणे
टिप
I am very excited about my new car = मी माझ्या नवीन गाडीसाठी खूप उत्साहित आहे
Excited = उत्साहित
I am excited about my new job = मी माझ्या नवीन नोकरीसाठी खूप उत्साहित आहे
Very excited = खूप उत्साहित
I cherish=मला आवडते/
the time that=वेळ जी
मला माझ्या लहानपणीच्या आठवणी आवडतात
  • children
  • I cherish
  • childhood
  • memories
  • my
  • on
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I am ______
  many
  very
  a few
  so really
  'मी माझ्या नवीन ड्रेस साठी पुष्कळ उत्साहित आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  I am a few excited about my new dress.
  I am many excited about my new dress.
  I am quite excited about my new dress.
  I am so much excite about my new dress.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I am ______
  really
  many
  few
  so really
  टिप
  =
  जेव्हा आपल्याला एखाद्या अनुभवावर (experience) उत्साह व्यक्त करायचा असेल तर, हे काही विशेषण आहे:
  Incredible = अविश्वसनीय
  Unbelievable = आश्चर्यजनक
  Fantastic = शानदार
  Amazing = अद्भुत
  =
  टिप
  I can’t believe how much fun I had on the ride! = माझा विश्वास बसत नाही कि फेरी वर मला किती मजा आली!
  I can't believe = माझा विश्वास बसत नाही (नेहमी चांगल्या रीतीने आपले आश्चर्य व्यक्त करण्यासाठी वापर होतो)
  =
  'वा! सूर्यास्त खूप अद्भुत आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  Wow! The sunset is amazing
  Wow! The sunset is amazingly
  Wow! The sunset is awesomely
  Wow! The sunset is amazed
  'त्या डोंगराला बघा. खूप अद्भुत आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  Look at that mountain. It's amazing.
  Look at that mountain. It's amazingly.
  Look at that mountain. It's incredibly.
  Look at that mountain. It's awesomely.
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  The snacks are ______
  incredibly
  superb
  bad
  horrible
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  The food in that restaurant is ______
  fantastic
  fantastically
  awesomely
  amazingly
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Look at this showpiece. It's ______
  incredibly
  incredible
  awesomely
  amazingly
  टिप
  I am really happy for you. Good luck! = शुभेच्छा! मी तुमच्यासाठी खूप आनंदी आहे
  दुसऱ्यांसाठी उत्साह व्यक्त करण्यासाठी
  Happy = आनंदी,
  Excited= उत्साहित,
  Delighted= प्रसन्न चा वापर केला जातो
  =
  'ती तिच्या पतीसाठी खूप उत्साहित आहे' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  She are really excited for her husband.
  She is really excitement for her husband.
  She is really excited for her husband.
  She is hardly excited for her husband.
  टिप
  Congratulations on your new house! = नवीन घराबद्दल शुभेच्छा!
  कोणाच्याही आनंदात सहभागी होण्यसाठी आणि त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी congratulations चा वापर होतो
  =
  'अभिनंदन तुम्ही वर्गात उच्च आहात.' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  Congratulations! You topped the class
  Congrates you topped the class
  Congregation you topped in class
  Congratulations! you were topped the class
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  I am ______
  vey happy for
  many happy for
  very happiness for
  very happy to
  टिप
  That's great! You should be proud of yourself = अति उत्तम! तुम्हाला स्वतःवर गर्व असायला हवा
  जेव्हा कोणीही आपला उत्साह आपल्याशी व्यक्त करत असेल तर त्याच्या चांगल्या बातमीवर प्रतिक्रिया करण्यासाठी That's great= अति उत्तम, Fantastic = शानदार चा वापर करतात
  =
  टिप
  Well, to tell you the truth, I didn't like it that much = तसे खरे सांगायचे तर, मला हे जास्त आवडले नाही
  Disagreement = एखाद्याशी सहमत न होणे
  या वाक्यामध्ये असहमती व्यक्त केली गेली आहे
  =
  'तसे, मला सूप जास्त आवडला नाही' चे इंग्रजीत भाषांतर काय होईल?;
  Well, I didn't really like the soup that much
  Well, I didn't really liked the soup that much
  Well, I am not really like the soup that much
  Well, I have not really like the soup that much
  गाळलेला शब्द निवडून रिकामी जागा भरा
  Well, ______
  I don't think
  I din't think
  I does think
  I don't thinks
  संवाद ऐका
  Hi Neha! I am engaged.
  हाय नेहा, माझा साखरपुडा झाला आहे


  That's fantastic! Congratulations.
  अभिनंदन. खूप छान आहे.


  Thanks. I can't believe I am going to get married.
  आभारी आहे मला विश्वास बसत नाही माझे लग्न होत आहे


  I am really happy for you.
  मी तुमच्यासाठी खूप आनंदी आहे


  Thanks. I just had to share the good news.
  आभारी आहे मला बस तुमच्याशी हि खुशखबर शेअर करायची होती


  =
  !
  ऐका
  टिप
  पुढील शब्द