Luahan kegembiraan atau kemarahan
try Again
Tip1:hello
Lesson 119
Luahan kegembiraan atau kemarahan
Tip
I am very excited about my new car. = Saya berasa teruja dengan kereta baru saya.
Excited = teruja
I am excited about my new job. = Saya berasa teruja dengan pekerjaan baru saya.
Very excited = sangat teruja
I cherish=Saya menghargai
the time that=masa yang
Saya menghargai kenangan zaman kanak-kanak saya.
  • children
  • I cherish
  • childhood
  • memories.
  • my
  • on
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I am ______
  many
  very
  a few
  so really
  'Saya berasa agak teruja dengan baju baru saya.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  I am a few excited about my new dress.
  I am many excited about my new dress.
  I am quite excited about my new dress.
  I am so much excite about my new dress.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I am ______
  really
  many
  few
  so really
  Tip
  =
  Apabila menerangkan pengalaman (\'experience\') boleh cuba menggunakan kata adjektif di bawah ini:
  Incredible = menakjubkan
  Unbelievable = sukar dipercayai
  Fantastic = hebat
  Amazing = mangagumkan
  =
  Tip
  I can’t believe how much fun I had on the ride! = Saya tidak mempercayai bahawa betapa seronoknya saya dengan apungan itu.
  \'I can't believe\' = Saya tidak mempercayai (untuk menjelaskan yang ghairah/kejut)
  =
  'Wah! Matahari terbenam sangat mengagumkan!' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Wow! The sunset is amazing.
  Wow! The sunset is amazingly.
  Wow! The sunset is awesomely.
  Wow! The sunset is amazed.
  'Lihat gunung itu. Ia menakjubkan. ' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Look at that mountain. It's amazing.
  Look at that mountain. It's amazingly.
  Look at that mountain. It's incredibly.
  Look at that mountain. It's awesomely.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  The snacks are ______
  incredibly
  superb
  bad
  horrible
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  The food in that restaurant is ______
  fantastic
  fantastically
  awesomely
  amazingly
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  Look at this showpiece. It's ______
  incredibly
  incredible
  awesomely
  amazingly
  Tip
  I am really happy for you. Good luck! = Saya berasa gembira untuk anda. Semoga yang terbaik!
  Apabila meluahkan perasaan:
  hHappy = gembira
  excited = teruja
  delighted = suka hati
  =
  'Dia (perempuan) berasa gembira untuk suami dia.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  She are really excited for her husband.
  She is really excitement for her husband.
  She is really excited for her husband.
  She is hardly excited for her husband.
  Tip
  Congratulations on your new house! = Tahniah atas pemindahan rumah baru anda!
  Tahniah = congratulations.
  =
  'Tahniah, kamu adalah juara di dalam kelas!' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Congratulations! You topped the class.
  Congrates you topped the class.
  Congregation you topped in class.
  Congratulations! you were topped the class.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  I am ______
  very happy for
  many happy for
  very happiness for
  very happy to
  Tip
  That's great! You should be proud of yourself. = Sangat bagus! Anda sepatutnya berasa bangga dengan dirimu.
  \'That's great\' = sangat bagus
  \'Fantastic\' = hebat
  =
  Tip
  Well, to tell you the truth, I didn't like it that much. = Untuk memberitahu anda yang sebenarnya, saya tidak berapa sukakannya.
  \'Disagreement\' = Percanggahan.
  Ayat ini menjelaskan \'disagreement\'.
  =
  'Saya tidak berapa suka sup itu.' Pilih penterjemahan Bahasa Inggeris yang betul.;
  Well, I didn't really like the soup that much.
  Well, I didn't really liked the soup that much.
  Well, I am not really like the soup that much.
  Well, I have not really like the soup that much.
  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.
  Well, ______
  I don't think
  I din't think
  I does think
  I don't thinks
  Dengar perbualan di bawah ini dengan teliti.
  Hi Zura! I am engaged.
  Hai Zura! Saya sudah bertunang.


  That's fantastic! Congratulations.
  Sangat bagus! Tahniah!


  Thanks. I can't believe I am going to get married.
  Terima kasih. Saya tidak mempercayai saya akan berkahwin nanti.


  I am really happy for you.
  Saya berasa gembira untuk anda.


  Thanks. I just had to share the good news.
  Terima kasih. Saya perlu berkongsi berita baik ini.


  =
  !
  Dengar
  Tip
  Perkataan seterusnya