Planlardan bahsetmek
try Again
Tip1:hello
Lesson 119
Planlardan bahsetmek
'Dağlarda bir ay geçireceğim.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I am going to spend a month in the mountains.
I go to spend a month in the mountains.
I am go to spend a month in the mountains.
I will going to spend a month in the mountains.
'Yarın büyük ihtimalle yağmur yağacak.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
It's raining tomorrow.
It will rain tomorrow.
It is probably going to rain tomorrow.
It will probably raining tomorrow.
'Bu gece piknik yapıyoruz.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
We going to picnic tonight.
We will going for a picnic tonight.
We go for a picnic tonight.
We are going for a picnic tonight.
'Seninle bir daha buluşmayacağım.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
I am not going to meet you again.
I am going to meet you again.
I am not go to meet you again.
I will not going to meet you again
'Yarın konferanstan sonra bir kahve içeceğiz.' Doğru İngilizce çeviriyi seçin:;
We go to have coffee after the lecture, tomorrow.
We will going to have coffee after the lecture, tomorrow.
We will having coffee after the lecture, tomorrow.
We will have coffee after the lecture, tomorrow.
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
We are ______
going to
go to
goes to
will go to
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
My sister ______
will going to
going to
is going to
are going to
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
We ______
come
will coming
are coming
are come
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
We ______
will see
do see
seeing
are see
Doğru yanıtı seçerek boşluğu doldurun:
I ______
going to
am going to
will going to
will go to
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Ben burada kalacağım.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Ben yarın yola çıkacağım.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Yakında geleceğiz.
İNGİLİZCEYE ÇEVİRİN.
Akşam yemeği için dışarı çıkacaklar.
Yarın bir kitap satın alacağım.
  • going to
  • a book
  • will go
  • tomorrow.
  • buy
  • I am
  O (kadın) toplantıya katılmayacak.
  • the meeting.
  • not going to
  • she is
  • will going to
  • attend
  • she will
  Yarın alışverişe çıkacağız.
  • yesterday
  • shopping
  • will go
  • tomorrow.
  • going to
  • we
  =
  !
  Dinleyin
  İpucu
  Bir sonraki kelime